NRK-opprørere redd for meninger?

Uttale fra Akademi for Kristen Folkeopplysning i forbindelse med at

NRK stopper presters adgang til Lofotkatedralen.

 Det makeløse har skjedd. Ved 200-års jubileet i Lofotkatedralen møtte prestene Kørner og Nessa opp med følgende bibelord på ryggen av prestedrakten: "Mitt hus skal være et bedehus. Dere har gjort det til en røverhule." Det var en meningsytring med direkte sitat fra Jesus selv og myntet på striden om homoflagget og den striden som har rast i Vågan menighet med flere der nord. En strid man i anledning 200-års jubileet hadde "sopt under teppet" i stedet for å rydde opp i på skikkelig bibelsk grunn.

NRK/TV som dekket gudstjenesten grep inn med deres mann og "fysisk stoppet de to prestene" (Norge I dag) og deres adgang til kirken. Deretter ble politiet tilkalt. Hva i all verden har NRK med å stoppe to presters fredelige adgang til en kirke med et sannhetens Ord fra menighetens Herre? Det bør bli gjenstand både for en bibelsk og en juridisk vurdering. Ut fra Grunnlovens §§ 2, 4, 100 og 112 m. fl., skulle seieren være sikret om at NRK og politi har gått langt ut over sine lovhjemlede retter.

Spesielt underlig er denne opptreden av NRK - som ved enhver annen given anledning ellers dekker små utgruppers bråk i alle andre sammenhenger - men her stopper de en fredelig meningsytring på sannhets grunn. Sannheten verker tydeligvis i deres samvittighet og deres trøstesløse kamp forsetter med de stakkarslige maktmidler de har mot sannheten. Men et undertrykt folk skal aldri frykte sa sir. Winston Churchill. En dag kommer en gnist -Gud alene vet hvorfra - og setter hele løgnens byggverk under den strengeste tiltale. (Etter minnet) Det vil skje her også - som det så mange ganger har skjedd i Norges tusenårige historie med kristenretten.

Endelig gir vi vår fulle støtte til en slik rettslig oppklaring av saken. Borgere av Norge bør få slippe en slik behandling av statlige organer i et fritt og velordnet rettssamfunn.

AKF vil avslutningsvis understreke at det man nå ser utspille seg i Vågan kirke m.fl. er et ytre symptom på frafallet fra den levende Gud og troskapen mot Hans Ord. Det er heller ikke noe nytt i historien. Bibelen skildrer tilsvarende situasjon i Salme 74. Veien ut av elendigheten går kun på tilbakevending til Guds Ord alene!

Vedtatt i styremøte den 04.06.2004

For Akademi for Kristen Folkeopplysning

Stein Henriksen

Form.

Jørgen Høgetveit

Sek.