Murer og nasjonene

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Israel har blitt brutalt kritisert fordi de murer en mur rundt folket sitt som koster dem rundt 100 milliarder. Dette for å stoppe selvmordsbombere som ikke går mot krigsmål - men mot sivile av alle aldre og sprenger dem opp etter vegger og utover gater. Religiøse avgudsdyrkere som ikke skyr noen ting på sin vei mot fortapelsen. Det finnes bare en frelsesvei og den er åpenbart nettopp gjennom det folk som hele verden etter hvert - ønsker å sprenge bort fra jordens overflate.  Nå som muren snart er ferdig har terrorismen sunket med rundt 80%  - men like galt er det fra alle hold. Det er mest som man ønsker at jøder skal bli massakrert. Det ser aldeles ut som den svenske toppolitiker har helt rett når han uttalte at jøden er feig om han ikke forsvarer seg, og om han forsvarer seg er har brutal og voldelig - selv om jøden nå altså gjør det med et relativt fredelig gjerde. Det bør si den åndelig våkne leser det meste om hvilken åndelig kamp det står om i dette landet og i disse tider. Det er som på murbygger Nehemias`sin tid og Elias på Karmel. Les dette grundig og du forstår det meste også av vår tid.

 

Våre historikere og deres bøker er veldig villedende. De har ikke forstått det som lederen av Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem mr. Heading så riktig påpekte, at historien skrives  med Israel i sentrum. Nasjonene dømmes i henhold til deres opptreden i forhold til Jødene. Vi husker alle den kongelig tjener som skulle få bevise Guds eksistens overfor sin konge med et ord. Svaret var: Jødene, herre konge. Verre synes det å forstå det som skjer mellom Israel og nasjonene, men nå presser verdensbegivenhetene seg rett i fjeset på oss, så man må være bortimot blind for ikke å se det. Jeg tenker på murene som nå må bygges over hele verden.

 

Som allerede påpekt så har altså Israel verget seg mot verdensterrorismen med å bygge gjerde og litt mur for å sikre sitt folk og blitt grusomt kritisert for det nesten av hele verden. Nå kommer den underlige rekylen som skriver verdenshistorie, men på en helt annen måte enn verdensmaktene hadde tenkt. Nå er det deres tur til å få verdensterrorismen inn i sine egne land og deretter starter murbyggingen! Store deler av verdens militærmakt bygges om for å møte verdensterrorismen. En kjent forsker sa nylig til meg at jeg skal gi deg to stikkord på verdens fremtid: Pentagonrapporten (klimarapporten som forteller hvordan Gud reiser naturen mot opprørere i verden) og Madrid (verdensterrorismen). Han mente at det ville føre til at hver av nasjonene nå måtte samle seg om egen matproduksjon, foredling og omsetning - og ikke den global liberale verdenshandel som nå altså hater Israel fordi de  - etter deres mening er årsaken til at verdensterrorismen bygger seg opp og holdes ved like av konflikten mellom araber og jøde i Israel. Sannheten satt totalt på hodet altså!

 

Og så kommer våre murer inn i bildet. Nasjonene må til å sikre alle sine transportruter, flyplasser, båthavner, containermottak osv. Nylig gikk NRK ut og fortalte at Norge hadde fått beskjed om at alle deres havner som hadde anløp av internasjonale skip som crusskip med mye folk, måtte bygge MURER som sikret kaianleggene mot terrorisme!  

 

Det var to rekyler. Først terrorismen så murene. Hva blir det neste? Det kommer an på hvordan vi forholder oss til Guds utvalgte folk, Han øyensten. Det burde være rimelig klart at å pirke allmakten og allviteren i Hans øyensten er en meget risikabel affære. Tror man ikke Gud kunne man kanskje være så vidt fornuftig at man trodde historien og Hans gjerning som Jesus engang sa mens Han vandret på jorden. Men tro endelig ikke at han dermed har forlatt denne jord. Han holder nøye øye med den og over Hans folk jødene og Israel, våker Hans øye dag og natt sier Skriften.