Lund med alvorlig skivebom

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

 

Lektor Tore Lund skriver i Dagen 21.08. mot mitt angrep på hans merkelige anmeldelse av boken "Gud skapte – hvordan jorden ble til", Lunde forlag. Han synes det er "oppsiktvekkende" at hans anmeldelse blir kritisert. Da har han fulgt dårlig med i hovedstadspressen hvor jeg mener å huske at man fra tid til annen kan se endatil forfattere ta til motmæle mot urimelige anmeldelser. Og det var nettopp det Lunds anmeldelse var. Han som støtter opp J. Kvalbein og prof. Kanestrøms synspunkter på mange av disse områdene - er aldeles ikke en uhildet og habil anmelder av denne kreasjonistiske boken - hvilket jeg også argumenterer med i mitt innlegg.

Lund er litt overrasket(?) over mine synspunkter på hans anmeldelse, siden han forteller at han i sin anmeldelse omtalte nevnte bok positivt, slik: ”Ja, jeg karakteriserte boken som interessant og leseverdig.” Jeg finner allikevel ikke disse ord (”interessant og leseverdig”) av Lund i hans anmeldelse, i Dagen 29.06? Men i selve ”anmeldelsen” skriver Lund, sitat: ”I sitt forsvar for at Bibelens første kapittel gir en naturvitenskapelig holdbar fremstilling av hvordan skapelsesprosessen foregikk, tyr imidlertid forfatterne enkelte ganger til nokså kunstige forklaringer for å få tingene til å stemme”. Altså, underforstått, driver forfatterne med juks for å få tingene til å stemme. Det er flere slike ”slag under beltestedet” i Lunds anmeldelse.

 

Lund kritiserer meg videre, den 21.08: "I sitt innlegg mer enn antyder han at det er en av betingelsene for bibeltroskap å fastholde at verden ble skapt i løpet av seks vanlige ukedager. Men i såfall var ikke Hallesby bibeltro!" Og så nevner han flere i samme rennet.  Hvorfor Lund og flere med han stadig føler behov for å kjøre fram avdøde teologer til forsvar for sine egne vaklende argumenter - er mer enn merkelig - og sier vel sitt om styrken i deres argumenter.

Poenget er vel at når Bibelen - som er "innåndet av Gud" - uttrykkelig sier nettopp at Gud skapte på 6 vanlige dager og at jorden er ung - både i 1. Mosebok 1 og 2. Mosebok kp. 20 v. 11 - må vel bibeltroskap bety at man er tro mot den skrevne tekst som er oss overlevert - eller mener Lund noe annet?

Jeg kan godt debattere bibeltroskapen til avdøde teologer - men i denne sammenhengen finner jeg det både uinteressant og avsporende mht saken. Gud har talt er saken! Nå gjelder det de høyst levende og lærende personers holdning til Skriften, bl.a. Tore Lunds.

 

Konklusjonen blir som før. Bokanmeldelsen til Lund gir ikke noe inntrykk av boken utgitt på Lunde Forlag, men er mer å regne som et partsinnlegg – for ut i fra det ståsted Lund har gitt til kjenne tror han ikke på en av hovedtesene i boken, sitat side 106: ”Et av de viktigste prinsippene for evolusjonsmodellen er prinsippet om lange tidsperioder. Hele evolusjonsteorien er grunnlagt på antagelsen om at jorden er flere milliarder år gammel.”

Kjøp boken selv ( for eksempel på Bok & Media, www.bokogmedia.no ) og les dens vektige argumentasjon, så vidt jeg kan se, basert på Guds Ord. Mange skylder forlagssjef Asbjørn Kvalbein en takk for denne utgivelsen!