Kontinentaldrift i stor fart

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no, 25.08.04 (Oppdatert 09.07.16)

 

Også verdslige forskere har vært inne på at kontinentaldriften kan ha foregått svært raskt. (Teorien om kontinentaldriften ble satt fram av den tyske geofysiker Alfred Wegener i 1912, hvor han hevdet at kontinentene lenge utgjorde en enhet, et superkontinent, Pangea.) Andre forskere igjen, betviler deler av teorien.

På Bibelens første blader omtales også en ”Pangea”:

”Og Gud sa: Vannet under himmelen samle seg til ett sted, og det tørre land komme til syne! Og det blev så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.” (1. Mosebok 1.9-10)

 

Kontinentaldrift omtales i Bibelen

Hjemmesiden til AiG (www.answersingenesis.org) forteller at det var en kreasjonist, Antonio Snider, som i 1859 først foreslo en horisontal bevegelse av kontinentene på katastrofevis samtidig med Syndefloden. Bakgrunnen for tanken om at jorda hadde vært èn landmasse fant han i 1. Mosebok 1.9-10.

***
Oppdatert info 09.07.16: Vi bør nok holde på den tidspresiseringen for kontinentaldriften til Antonio Snider "samtidig med Syndefloden". Peleg døde omkring 350 år etter Syndefloden. AiG har begrunnet tidsaspektet mht kontinentaldriften her:
https://answersingenesis.org/geology/plate-tectonics/did-the-continents-split-apart-in-the-days-of-peleg


***

I Bibelen kan vi lese i 1. Mosebok 10,25 - i King James oversettelse:

”And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.”

I boken “Gud Skapte – Hvordan jorden ble til”, utgitt på Lunde Forlag 2004, skrives det at Peleg på hebraisk betyr: “plutselig deling eller kanalisering med vann”.

En norsk hebraisk kyndig forteller undertegnede at på hebraisk betyr pelag som adverd:

kløve seg, sprekke, revne. Peleg, som substantiv har betydningen: bekk el. utgravd kanal.

Kan dette henspeile på kontinentaldrift (”…for in his days was the earth divided”) på svært rask tid?

Det er tydelig at den delingen av jorden som Gud gjorde etter språkforvirringen i Babel, som står i 1. Mosebok 11,1-9, gikk raskt:

”Og hele jorden hadde ett tungemål og ens tale. Og da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der. Og de sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem vel! Og de brukte tegl istedenfor stein, og jordbek istedenfor kalk. Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden! Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle; dette er det første de tar seg fore, og nå vil intet være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål! Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel; for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.”)

 

Gud styrte den raske kontinentaldriften

Som nevnt har verdslige forskere vært inne på at kontinentaldriften kan ha skjedd hurtig. Bibelen forteller oss at den skjedde hurtig. Så la oss med frimodighet fortelle våre med-vandrere hva Bibelen lærer og forskningen vil oppdage dette når tiden er moden.

I dag vil mange forskere (se bl.a. www.kommentar-avisa.no) i Norge ikke en gang tenke at største delen av kontinentaldriften skjedde på kort tid, men klynger seg til de flere millioner år – siden Gud da ikke er inne i bildet. Det er godt og vite at Gud også styrte kontinentaldriften, for Han er ingenting umulig.