Kongesaken. Hvorfor herr Bomann-Larsen?

 

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit med medisinsk bistand

 

Etter at en i det neden forstående etter min mening har plukket i stykker den såkalte indisiekjeden til forsker og forfatter Bomann-Larsen i hans bok på Cappelen forlag om kong Haakon og dronning Maud - er det meget naturlige med den del oppfølgingsspørsmål. Hvorfor han og forlaget ikke gjorde et skikkelig forarbeid  og hvorfor mediaverden ble med på dette mediakjøret mot  vårt kongehus ved innledningen til 1905-feiringen, feiringen av vår kristne nasjonalstat og dens endelige frigjøring med innføring av kongedømme som øverste symbol på de tusen hjem. Hvorfor Bomann-Larsen?

 

I.  De viktigste indisier i flg. mediaoppslagene på boken

a.       Det tok seks år før prinsesse Maud ble gravid selv om de sterkt ønsket seg barn. (Fertilitetsekspert  Øystein Magnus (Dbl. 15/10) sier at det er under 5% sjanse for spontan graviditet etter å ha forsøkt i 7 år) Men de fleste av oss vet da om flere ektepar som har fått barn etter 5-7-10 eller flere års ufrivillig barnløshet. Konf. også hvor mange som har fått egne barn etter at de har gitt opp og adoptert barn. Dessuten vil 5% "si at kvart tjuande par som har vore barnlause i 6 år, likevel får barn saman." Eik-Nes Aft 19.10.)

b.      Prins Carl kan ha blitt steril etter å ha pådratt seg en betennelse under det forfatteren betegner som et heller utsvevende marinetokt til Vest-India. Diagnosen han fikk var "høyst upresis" Likevel skriver B.L. at han kan ha blitt steril. (M.a.o. ren spekulasjon.)

I flg. Dbl. 15/10 mener fertilitetseksperten Øystein Magnus at siden sykdommen ikke varte mer enn 4 dager, at det er lite sannsynlig at det hadde betydning for fruktbarheten.

c.       Prinsesse Maud var i ytterste hemmelighet innlagt til en såkalt "hvilekur" på et privat hospital. Prins Carl var reist utenlands og møtte så sin kone igjen først 2 mnd. senere, den

17. oktober. Prins Carl ble nærmest kalt over til London av sir Francis Laking. Forfatteren skriver at barnet skulle ha vært unnfanget i tiden 7. til 10.  oktober dersom fødselen var til termin. Og ingenting tyder på at barnet ikke var fullbåret. M.a.o. (sier Aft.) skal prins Carl ikke ha vært i nærheten av prinsesse Maud da hun ble gravid. Dette avslører en utrolig uvitenhet hos "forskeren" eller forfatteren.

I flg. Storenorskekonversasjonsleksikon.no varer et svangerskap gj.sn. 280 døgn.    Varigheten kan imidlertid variere sterkt, fra 259 til 294 døgn regnes innenfor normalen.

Ble Maud gravid 17. oktober, må siste menstruasjon ha vært ca. 14. dager før - altså ca. 3. oktober, da med termin 10. juli. Olav ble født 2. juli, altså åtte dager før termin, noe som slett ikke er uvanlig. Dette også i flg. prof. Sturla H. Eik-Nes i Aft. 19.10.04: "Kongelig befruktning og fødsel" meget informativt av professoren.

Enhver allmennpraktiserende lege vet at eggløsningstidspunktet i en cyclus ikke ligger 100% fast, selv om sannsynligheten er størst ca. 2 uker før neste menstruasjon som man på forhånd ikke sikkert vet når kommer. Konf. katolikkene med de "sikre periodene" som jo ikke alltid er så "sikre".  Jeg vil se den legen som vil påstå at et barn med 100% sikkerhet er født en uke før eller en uke etter utregnet termin. Termin etter siste menstruasjon er en bestemt dato. Nå for tiden får de fleste en ultralyd termin som skal være ganske sikker. Den terminen kan være flere dager både før og etter den utregnede dato.

Når prins Carl nærmest ble innkalt til livlegen sir. Francis Laking er det vel mest sannsynlig at han som en klok og dyktig lege visste at det var mest sannsynlig at hun kunne bli gravid akkurat da. Andre forklaringer på innkallingen er fabulasjoner. Allerede den gang (1902) kunne legen se på livmorhalssekretet når eggløsning fant sted og telle dager mellom menstruasjonene.

 

d.      På hospitalet var prinsesse Maud under oppsyn av den høyst betrodde og diskrete livlege 

Laking. Bomann-Larsen påpeker "at det var mulighet for manipulasjoner under sykehusoppholdet, men ikke bevis for det." Hvorfor da grafse videre? Bomann-Larsen spinner videre på sin teori/ fabulering om at prins Carl skulle være steril. Derfor måtte hun kunstig insemineres. Metoden var kjent allerede den gang (1902). Til tross for at det ikke er noen direkte uttalelser eller sitater i de mange tusen sidene av kildematerialet  at far til Mauds barn er livlegens, er Bomann-Larsens oppsiktvekkende tanke at livlegen inseminerte Maud med sin egen sæd, han som fikk sitt eneste og første barn  i 1875. Bomann-Larsen holder det også åpent om Lakings sønn (27 år) kunne være donator. - Han har en oppsiktsvekkende portrettlikhet med den voksne kong Olav. Litt av "bevis" / indisium fra en forsker! Vi har allerede sett bilder av hvor lik vår kronprins Håkon er sin bestefar kong Haakon den 7. som ung. Har forresten noen hørt om dobbeltgjengere?

"Dette er nå et lukket kapitel", sier Bomann-Larsen. Det er et privat anliggende det angår ingen av oss andre, sier han, etter å ha spredt ryktene! 

Etter vår mening har en ikke vansker med å forstå at Bomann-Larsen måtte legge seg og hvile en times tid etter å ha avslørt slike "indisier".

e.       Svangerskapet ble lenge holdt hemmelig. Også et godt argument hevdes det.

For hundre år siden var det vel ikke vanlig i det hele tatt å snakke om graviditeter offisielt? Selv i våre dager er det veldig vanlig å holde det hemmelig til graviditeten synes. Det kan være hyggelig å ha en felles god hemmelighet en stund.

f.        Livlegen sir Francis Laking fikk kong Christian den 9. Storkors av Dannebrog for gjennom sin mirakuløse kur å ha skjenket kongen en ny prins til Danmark. De regnet altså med at hun hadde fått en kur. En dyktig klok lege hadde sikkert mye kunnskap om befruktningsfremmende midler: mulig behandling av sykdom/ smerter (Maud var mye syk), hvile ro (hun var på hvilehjem), sunn kost. Hvem vet om han visste om aktuelle urter som  kunne fremme eggløsning? Slikt var nok kjent i det store britiske imperium?

 

I sin biografi var det kanskje ikke til å unngå av Bomann-Larsen å nevne diverse rykter hvis de har foreligget skriftlig. Men derfra til å utbrodere de videre med diverse teorier og spekulasjoner?  Det skal bli litt av en historie å skrive om hundre år når man må gjennomgå 100 årganger av "Se og Hør".

En annen forfatter med integritet ble i NRK spurt om han ville gjengitt disse indisiene dersom han skulle har skrevet tilsvarende bok. Han svarte at hvis det var han, ville han vel gjengitt bare ugjendrivelige indisier.

 

Kong Harald har funnet det nødvendig å gi ut en pressemelding hvor han sier at han ikke har opplysninger som skulle tilsi at kong Olav ikke skulle være sønn av kong Haakon. Og videre sier han at enhver forfatter er i sin fulle rett til å presentere sin forståelse av historien. Det gjelder selvsagt også for Bomann-Larsens biografi om kong Haakon og dronning Maud.

 

Det er kongen selv som har gitt forfatteren adgang til alle de kongelige arkivene. Og en får vel si at han har  kvittert for tilliten på en eiendommelig måte!

 

Tidsmessig er det i flg. Bomann-Larsen fullt mulig at kong Haakon er far til kong Olav, likevel spinner han videre på rykter og koker etter undertegnedes mening "suppe på en spiker." Hvorfor?

 

Hva er mer verdt enn et godt ettermæle som forsker/ historiker / skribent? Mye penger (boken selger antagelig bedre på grunn av de pikante opplysningene) er neppe mere verdt. Så igjen - hvorfor slike skriverier?

 

Dagbl. leder 15.10.-04 starter slik: "For en introduksjon til vår feiring av uavhengigheten i 1905: Kong Haakons sønn - den seinere kong Olav, var ikke hans biologiske avkom . . . "

Slutten av siste avsnitt: "I dag er det knapt noen som tror at det norske monarkiet vil rokkes av de medisinske funnene og spekulasjonene som Bomann-Larsens bok legger fram. Men du verden så spennende 1905 er blitt igjen" Dagbladet 15.10 opplyser at i 1940 prøvde Nasjonal Samling og tyskerne å bruke ryktene om at Olav var uekte sønn for å sverte familien.

I 2004 er professor Hans Fredrik Dahl en av historikerne som NRK, NTB og andre media intervjuer om kongesaken. Det er Dahl  som nylig kalte Hamsun en dissident og fikk kraftig motbør av direktøren for Holocaustsenteret Odd-Bjørn Fure (Aft.15.10.-04 ) og lege Imre Hertz som selv var konsentrasjonsleirfange. Dahl støttet historikeren David Irving (han som fornektet Holocaust)  helt til Irving tapte totalt injuriesaken han hadde anlagt. (konf. leserinnlegg av lege Imre Hertz, Aft. 14.10.-04. Han skriver: "Vi var både lei og skremt da han (Dahl) støttet pseudohistoriker David Irvings skriveri, om at gasskamrene ikke eksisterte. Først da Irving ble dømt i Englands høyesterett, stoppet Hans Fr. Dahl å støtte hans gale påstander)." Dahl gikk mot å få vist Holocaustfilmen på norsk TV i 1979 og kalte filmen en såpeopera). Irving hadde anlagt injuriesak mot den amerikanske historiker Deborah Lipstad og hennes bok: "Denying the Holocaust". (1993)  Den britiske dommeren brukte følgende karakteristikker mot Irving: "Irving har ikke noe renommé å miste", han har "manipulert kildene i overensstemmelse med sitt høyreradikale program", han er "en rasist og en antisemitt" han har "oversett og forvrengt og opptrådt langt under standarden en bør forvente av en samvittighetsfull historiker". Simon Wiesenthalsentret sier at dette var "en seier for historien og over hatet." Mer kunne vært tilføyd.

 

Hans Fredrik Dahl refereres av NTB på at nå må forholdet mellom kong Haakon og sønnen Olav sees i et helt nytt lys. Alt tyder etter vår mening på at man altså ønsker dette, mens grunnlaget i aller høyeste grad er sviktende - så sviktende at noen få telefoner til kompetente personer ville ført til solid oppklaring. Konf. prof. Eik-Nes.

 

Historikeren Hjeltnes er i flg NTB imponert over kongefamiliens åpenhet i forbindelse med Bomann-Larsens oppsiktvekkende biografi. Hun mener at det er all grunn til å stole på Slottet når de i en pressemelding hevder at kongen ikke sitter inne med opplysninger som skulle tilsi at kong Olav ikke skulle være sønn av kong Haakon.

Forlagssjefen i Cappelen Anders Heger sa på pressekonferansen at det er en drøm for en forlegger å få være med på en utgivelse av noe så sjeldent som en bok som kan være med på å endre den norske folks oppfatning av seg selv. Igjen hvorfor og hvorfor en så sviktende kvalitetssikring av det faglige stoffet som man altså forstod ville omdefinere vårt folk?

 

 

II. Hva sier den opprinnelige Grunnloven av 1814?

A. Om Statsformen og Religionen.

§ 1. Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.

 

B. Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie.

§ 4. Kongens Person er hellig: han kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.

§ 5. Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes, at kun Mand af Mand kan arve Kronen. Den nærmere Linie gaaer for den fjernere, og den Ældre i Linien for den Yngre.

§ 6. Den udvalgte Konges, i lovligt Ægteskab avlede, mandlige Livsarvinger ere arveberettigede i den Orden, forrige § foreskriver, saa at Riget stedse bliver udeelt hos Een; hvorimod de øvrige Prindser, til hvilke Tronen ved Arv kan komme, bør nøies med den dem af Storthinget tilstaaende Apanage, indtil Arveordenen kommer til dem.

§ 7. Naar en, til Norges Krone arveberettiget, Prinds fødes, skal hans Navn og Fødselstid tilkjendegives førstholdende Storthing og antegnes i dets Protocol.

§ 8. Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtaget sit tilbørlige Sted i Arvelinien, om han end først efter Faderens Død fødes til Verden

 

Selv om en del av denne lov er forandret i feministisk retning, står det likevel klart at født og ufødt av "Mand av Mand kan arve Kronen" og født i "lovligt Æggteskap avlede, mandlige livsarvinger ere arvebrettigede -". Et barn unnfanget ved kunstig inseminasjon av fremmed donor er altså ikke det loven krever for å arve tronen. Derfor kan man ikke litt lettvint avfeie saken med at det ingen betydning har for det norske folks syn og holdning til kongehuset. Jeg frykter for at konsekvensene av dette endrede syn vil vi få oppleve mer av inn i 2005 og frem mot feiringen av 2014.  Derfor er det grunnleggende viktig at disse etter vår mening angrep på vår Konstitusjon - avises allerede i starten.

 

 

III. Når da boken og forskerens indisier er ettertrykkelig plukket i stykker står altså spørsmålene i kø?

 

1.      Hvorfor sørget ikke forskeren for å oppsøke den nødvendige ekspertise i saken? Det finnes jo masse gynekologisk ekspertise omkring disse ting - som for eks. prof. Sturla H. Eik-Nes og kvinnelige leger som kunne avkreftet hans spekulasjoner ganske enkelt. Hvorfor gjorde han ikke det - men "svettet og stresset"  seg gjennom mediadagen? En god del av slike biologiske kunnskaper har endog en vanlig praktiserende husdyrholder utover i det ganske Bygde-Norge - og så vet man det ikke i disse sammenhenger. Det blir ganske enkelt litt for dumt!

2.      Hvorfor satte han ikke saken inn i den rette konstitusjonelle Grunnlovsramme hvor dette vitterlig hører hjemme - men fortsatte å lage til denne etter min mening "spikersuppe" som han tydeligvis visste ville pirre allmennheten?

3.      Visste han ikke - eller ville han ikke vite hvilke implikasjoner det hadde overfor Norges Konstitusjon og kongedømmet - det han nå spredde ut i folket før 2005 og 2014?

4.      Visste han heller ikke eller ville han ikke vite hvilke moralske sider denne saken hadde? Denne siden som vi så tydelig ser hos den eldre generasjon som er gjengitt i Dagbladet 15.10 hvor de sier: "Skammelig oppspinn." sier en - en annen sier: "Det var ren kjærlighet mellom Maud og Haakon. Det er det ingen som kan tvile på. De var flotte mennesker".  Slik tenker disse generasjoner om vårt nasjonalsymbol og ønsker ikke at synet på oss selv skal forandres i negativ lei. Mens Dagbladet 15.10.-04 anmelder boken med følgende: "Kapitlet om kong Olavs fødsel blir avsluttet med at livlegen blir lansert som kong Olavs biologiske far."

5.      Hvorfor drev media på med sine kommentatorer i flere dager som de gjorde? En antar at de vel visste hva de gjorde da de plukket ut sine "forskere" og sakkyndige. Særlig vil jeg anta at NRK hadde tenkt igjennom det. De pleier å være svært ideologisk bevisst - ikke mye etter Akersgata. Om de ikke hadde gjort det - vil en mene at det er toppen av uansvarlighet i ryktespredning - og tenker med gru på hva NRK vil opptre som i en krisesituasjon om dette skal være normen.

6.      De aller fleste velrenommerte forlag har solide konsulenter som kvalitetssikrer enhver bokutgivelse. Hvor har konsulentene vært i denne sammenheng - hvor endog forlagsdirektøren uttaler at det er en drøm for en forlegger å få være med på en utgivelse av noe så sjeldent som en bok  som kan være med på å endre den norske folks oppfatning av seg selv, altså vår identitet som folk og vår Konstitusjon.

 

Skal dette bli den nye trend i praktiseringen av vår nye § 100 om ytringsfriheten i Grunnloven - så arme oss.