Kjønnspåvirkning av barn

- noen tanker

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

 

Det er ”underlig” å være vitne til at Bibelen igjen og igjen får rett om hvordan vi mennesker skal innrette våre liv og vårt samfunn for at vi skal få det best mulig her på jord. Guds Ord forteller oss av samlivet i familien skal være mellom èn mann og èn kvinne. Dette samlivet er det også som gir nasjonen nye barn, ingen annen ”samlivsform” gjør det. Det skaper balanse og skaper livskraft og en fremtid.

 

Med denne bakgrunn er det interessant å lese Tønsberg Blad den 30. august 2004. Der skrives det, med bakgrunn i, at det ved Føynland skole på Nøtterø i Vestfold nå kun er 1 mann igjen i undervisningen på en skole med 20 ansatte. Og generelt er antallet mannlige lærere i skolen redusert med omtrent 66%.

” – At andelen mannlige lærere synker så mye, er helt klart bekymringsfullt. Når barna for det meste bare har ett kjønn og forholde seg til blant rollemodellene, kan det føre til usikkerhet og uklarhet i forhold til sin egen rolle. Det sier familieterapeut Freddy Dahl ved familievernkontoret i Vestfold. Han sikter i denne sammenheng til guttene, i forhold til den lave andelen mannlige lærere ved flere skoler.

– At barn og unge har både menn og kvinner i omsorgsrolle rundt seg, påvirker dem i mer balansert retning, sier Dahl. Dersom en sunn og balansert rollepåvirkning ikke er å finne innen hjem og skole, tror familieterapeuten at påvirkningen fra mer usunne og negative kanaler blir større. Dette kan være dataspill, actionfilmer og gjengpåvirkning. – Med en jevn kjønnsfordeling i skolen, vil barn og unge lettere plukke med seg de positive sidene fra begge kjønn. Det vil si nærhet og omsorg fra kvinnene, og handling og klarhet fra menn, sier Dahl. Familieterapeuten er imidlertid positiv til at han har registrert et økende engasjement blant fedre i forhold til barna de siste ti årene.”

 

I Guds Ord kan vi lese hvordan samfunnet skal bygges opp med rikelige oppgaver for både menn og kvinner. I den sammenheng er familien svært viktig, og det understreker Dahl her når han nevner ”– At barn og unge har både menn og kvinner i omsorgsrolle rundt seg, påvirker dem i mer balansert retning, sier Dahl. Dersom en sunn og balansert rollepåvirkning ikke er å finne innen hjem og skole, tror familieterapeuten at påvirkningen fra mer usunne og negative kanaler blir større.”

Det betyr i klartekst at en ”familie” med to fedre vil skape barn med ubalanse. En familie basert på et ektepar vil ha fjernet denne uballansen og forutsetningene er drastisk bedret mht barnas fremtid på dette konkrete området.

Barneoppdragelse er også en oppgave for fedre (som Dahl påpeker) og her ser vi en alvorlig svikt i samfunnet, en svikt som har en delvis parallellitet med oppblomstringen av Likestillingsloven av 1978. Loven påvirker både menn og kvinner og fjerner egentlig begrepet ”samhørighet” til fordel for ”egoismen” og ”jeg vet best” holdningen.

Livet på jord har Gud ordnet så viselig at han allerede fra Adam og Eva viste oss prinsippene for det gode familie- og samfunnsliv, om man vil.

 

Hva sier Bibelen om ekteskap og samfunn? Efeserbrevet kapittel 5 vers 22-33,

forteller oss følgende:

”Dere hustruer! underordne dere under deres egne menn som under Herren! for mannen er hustruens hode, likesom Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn! elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, 26 for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunde fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunde være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv; ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han før og varmer det, likesom Kristus gjør med menigheten; for vi er hans legemes lemmer. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor; men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. Dog, også dere skal elske, enhver sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.”

 

Her får kvinne og mann Guds bruksanvisning og den er ikke mangelfull!