Protestantismen lærer oss nåden alene

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

 

Avisen Norge I Dag skriver den 17. april 2004:

”Katolske prester vil få utdannelse hos MF

Framtidige katolske prester i Norge kan heretter ta deler av sin utdannelse ved Menighetsfakultetet i Oslo, skriver Vårt Land.

En samarbeidsavtale med pavens universitet i Roma gjør det nye tilbudet mulig.

Prodekanus Vidar Haanes ved Menighetsfakultetet bekrefter overfor Vårt Land at samarbeidet trolig kommer i gang allerede til høsten.
- Vi arbeider med å få i stand en avtale om samarbeid om utdanning av katolske teologer og prester, sier Haanes. Han tror avtalen mellom MF og Pontifica Universita Gregoriana vil bli signert i nær framtid. Partene har foreløpig hatt kontakt bare via e-post og telefon, men vil møtes om ikke lenge. Tidligere i år inngikk MF også et samarbeidsavtale med pinsebevegelsen.”

Hva lærer så den katolske lære oss og hva skjer nå?

Det er frafallet fra reformasjonens vidunderlig oppgjør med læren om ”at mennesket kan bidra med litt til sin egen frelse” som nå igjen inntar Menighetsfakultetet.

Bibelkritikken, representert ved den ”historisk kritiske metode” har lenge vært toneangivende ved samme institusjon – og det er bare naturlig (en åndelig lov om det ikke skjer en kristen vekkelse) at man ender opp i menneskedyrkelse alà slik katolisismen er ”fundamentert”. Katolisismen praktiserer menneskedyrkelse av blant annet Maria og misbruker henne på en forferdelig måte. Den lærer også at mennesket får en ”sjanse til” ved Skjærsilden noe som Bibelen ikke lærer oss. Skjærsilden fratar mennesket evighetsalvoret – fordi omvendelsen kan jo i grunnen vente litt – for med døden går ikke siste sjanse for å bli frelst oss forbi

 

Som vi vet lærte Martin Luther oss, i samsvar med Bibelen, at det var av nåden alene vi mennesker ble frelst ved Jesu soning på korset for våre synder. Jesus er menneskenes mellommann til Gud.

 

Katolisismen lærer oss et annet ”evangelium” som peker på blant annet mellommannen Maria, som står mellom oss og Jesus. Da skjønner vi at Menighetsfakultetet har begitt seg inn på et samarbeid med vranglæreren – noe Bibelen ber oss som bekjenner oss til Jesu navn la være! Hvorfor gjør man dette mot sine studenter, sine ansatte og Norges land – det å rive ned ”Det gamle evangelium” en arv som vi alle er avhengige av?

 

Vi kommer tilbake med mer stoff om dette tema og da spesielt med en grundigere gjennomgang av den katolske lære som ikke er Bibelens lære.