Kampen om ekteskap og familie

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Familien fra Paradis og i sin gjenreiste tilstand i kristen sammenheng – er selve fundamentet for både det åndelige, sjelelige og fysiske liv i nasjonen. Da den sanne bibelske tro brøt igjennom igjen i Europa skal en merke seg en sentral ting i Luthers gjerning.

 

Luther rev ned klostrene og tømte dem for munker og nonner, gjenreiste familien og inngikk selv ekteskap med sin gilde Katarina von Bora – som ble han – etter Bibelens tanker en god medhjelp i det harde arbeidet som lå foran dem. Det var Guds skaper-ordning fra Paradiset som kom på plass igjen. Dette har den danske teologen Jørgen Glenthøj – ikke minst på bakgrunn av det han så i nasjonalsosialistenes ødeleggelse av familien - skrevet inngående om og konkludert slik:

”Det kan derfor ikke undre, at det i brudevielsesliturgien er trekk felles med de gamle kongekroningsritualer og med presteordinasjonsritualene. Brudevielsen er i virkeligheten en kroningsseremoni, for et ekteskap har grunntrekk felles med et kongerike. I ekteskapet har foreldrene både lovgivende og dømmende myndighet innen hjemmets rammer. Det sees allerede av skapelsesberetningen i 1. Mosb. Kp.1 , hvor mann og kvinne ble satt som et kongepar over jorden som Guds stattholdere. Å være ektemann og ektehustru er å være innsatt i et kongelig embete. Hvor brudekronen ennu brukes som i Sverige, synliggjøres dette. Hvor den ikke mere brukes, burde den gjeninnføres.”  (Vi bruker brudekronen enda i Setesdal og i Hardanger.)

 Legg nøye merke til Bibelens høye vurdering av ekteskapet med brudgommen (Kristus) og bruden (menigheten) her rører vi med de dypeste hemmeligheter sier Paulus, hemmeligheter som er formidlere av himmelsk kraft og rett inn i menighet og samfunn. Sosiologer som har studert dette grundig sier at Europas kraft nettopp var familier med godt samhold og vel fungerende. Jesu første under gjorde han også i en familie ved en bryllupsfest.

 

Dette er bakgrunnen for at verdens ideologier (åndehæren i himmelrommet  - som kommer gjennom disse verdens herrer i dette mørket) er så opptatt av å ødelegge ekteskap og familie og barneoppdragelsen med foreldreretten. Lykkes man med det – raseres også samfunnet og vår felles fremtid og misjonsbasen Norge! Selv om ødeleggelsen er kommet langt – er det aldri for sent å ta opp kampen. Be og arbeid – og la arbeidet ditt kanskje starte med å sette deg grundig inn i hva politikerne har gitt av lover siden 1978/79 ved å lese eller høre (CD fra AKF) foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover.”