Jordskjelv, Julens tale – Guds vrede?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no, 29.12.04

 

Hva er Julens budskap og årsak?

Julen har gjennom alle tider vært en hjemmets fest og en menighetens samling om det ufattelige store at Gud selv ble kjød, født inn i menneskeslekten som vår frelser og forløser.

Stadig flere velger imidlertid heller å se bort fra dette og bruke fridagene til å reise til syden - hedenske land – ikke for å forkynne det glade budskap for hedningens frelse – men heller for å nyte lystens goder sammen med dem. Midt i denne juletid rystes så verden av en ufattelig katastrofe i Asia – Sydens såkalte Paradis.

 

Riss av situasjonen i katastrofeområdene

Landene rundt det Indiske hav - har etter hvert blitt et ettertraktet reisemål med sin naturskjønnhet og gode klima. Samtidig er dette land hvor mye ondt foregår. Begynner vi i vest i Somalia er det en oppløst og lovløs stat hvor bandene herjer og muslimske terrorgrupper har sine baser i angrepene mot Kenya og Etiopia. I Nord er hinduenes India med en kultur som man omfavner i vesten – men som har mange uhyggelige sider og er lite bærekraftige. Siri Lanka (tidl. Ceylon) er herjet av borgerkrig – og området som fikk de hardeste slagene nå - er der Tigrene regjerer. Thailand og Burma lengre i øst – også med hedenske religioner har etter hvert utviklet seg til områder med stor usedelighet – hvor man driver en utstrakt sexhandel med mennesker. Går man østover til øyriket Indonesia (med Malaysia, Sumatra m.fl.) er vi inne i et rike som domineres av aggressiv muhamedanisme med mye kristendomsforfølgelse. Til disse rikene strømmer nå solhungrige og avkristnede skandinavere og en god del europeere. Store deler av disse solstrender – omtalt som paradiser – har nå opplevd verdens uhyggeligste katastrofe med dødstall som rakst stiger mot 100 000 pluss en fullstending smadret infrastruktur og mye av turistnæringslivet lagt i ruiner. Ca. 50% av de drepte er barna – etterslekten! De siste dødstallene er slik:

”Totalt er tallet på omkomne nå omlag 60557

Indonesia: 32490 døde antyder myndighetene nå. Flere er funnet, tallene går oppover når et nytt funn blir offisielt.  Sri Lanka: 21715 døde er rapportert på Sri Lanka. Det fryktes at tallene vil stige.  India: 4491 døde Det fryktes at det er ytterligere mange tusen døde på Andaman-øyene. Thailand: 1657 døde Vi frykter 2000 døde i Thailand, sa statsministeren. 800-1000 nye skal være funnet døde i Khao Lak tirsdag. Mer enn 3600 skal være skadet.  Somalia: 100 døde Hundrevis er omkommet, men ennå er bare 100 bekreftet døde i hovedstaden Mogadishu, mer enn 5000 kilometer unna jordskjelvets sentrum.  Burma: 90 døde Omkom da en bro kollapset. Uklart hvordan det har gått med hundrevis fiskere som var ute med båt.  Malaysia: 65 døde  Maldivene: 55 døde
70 personer er savnet. Myndighetene frykter dødstallet vil stige. Tanzania: 10 døde. VG-Nett
29.12.04.

Hva er den fysiske årsaken?

Den fysiske årsaken til katastrofen er et av tidenes største jordskjelv like nord for øya Sumatra  i Indonesia. Jordoverflaten består av en rekke tektoniske plater som flyter på en glødende mantel. Mellom disse platene er det store sprekker over hele kloden. Nord-Atlanteren har en slik sprekksone som bl.a. går i og på utsiden av vulkanøya Island.  Platene forskyver seg i forhold til hverandre både sidelengs og i høyden. Noen glir over eller under hverandre som tilfellet er med noen av platene i dette området. Her er det flere plater (bl.a. den Indisk/ austr.pl., som  glir ned i matelen under den Eurasiske plate fra syd (Se under). involvert og den detaljerte forståelsen av hva som skjedde i havdypet er ganske komplisert. Men det har vært enorme krefter i sving. På Richters skala ble skjelvet målt til 9. Ved disse bevegelsene i jordskorpen oppstod det en sprekk på 1000 km (avstanden Oslo-Rotterdam) og 20-30 km dyp, skriver Aftenposten. Et slikt skjelv har en energi tilsvarende en million atombomber på størrelse med den som ble brukt over Hiroshima forteller samme avis. Disse bevegelsene i jordskorpen skapte så denne enorme bølge fra dypet. Bølgene kan bli svært lange og innholder derfor store mengder energi. Den kan bevege seg med en fart av opptil 800 km i timen – og gjør ikke mye av seg på dypet, men når den når grunnere vann slakes farten ned og den reiser seg i høyden – i dette tilfelle med en høyde på 10-12 m – og altså med mye destruktiv energi.

 

VG-Nett meddeler 28.12.-04 følgende under overskriften:

”Øyer ble flyttet under jordskjelvet”

”Jordskjelvet som rystet Asia søndag var så kraftig at det fikk jordkloden til å vakle på aksen sin og har forandret kartet over regionen, ifølge flere amerikanske geofysikere.
- Det jordskjelvet har forandret kartet, bekrefter ekspert Ken Hudnut i USGS (US Geological Survey) overfor AP.
- Basert på seismiske modeller, kan noen av de minste øyene utenfor sørvest-kysten av Sumatra ha flyttet seg omtrent 20 meter sørvestover. Det er en stor gliding, sier han.
- Den nordvestre tuppen av Sumatra kan også ha flyttet seg sørvestover med rundt 36 meter, forteller Hudnut.
Faktisk dirra hele jorda, ifølge ekspertene.
- Energien som ble frigitt når de to sidene av havbunnen gled mot hverandre gjorde at Jorden vingla på aksen sin, sier Hudnut.
Stuart Sipkin, fra USGS' Jordskjelvsenter er ikke helt enig med Hudnut i retningen øyene har flyttet på seg, men også han sier at skjelvet beveget på hele jordkloden.
- I dette tilfellet, stupte den indiske platen under burma-platen, noe som resulterte i en hevelse slik at mesteparten av øyenes bevegelse ville vært vertikal og ikke horisontal, mener Sipkin.
Jordskjelvet som målte 9,0 på Riechters skala, har tatt livet av over 40.000 mennesker i ni land.”

 

”Guds vrede”?

Fædrelandsvennen 28.12.04 siterer over nesten hele siden, 7 spalter, en kar fra Indonesia:

”Som om Guds vrede var løs”. Dagbladets spaltist Sissel Benneche Osvold skriver på s. 3 følgende: ”For noen hundre år siden ville menneskene tolket skjelvet som Guds straffedom over folkets synder,- ”, men nå er vi altså blitt så mye klokere med naturviten-skaplig innsikt som stort sett utelukker en Gud og Skaper.

Før man liret ut av seg slike påstander var det kanskje en tanke å gå til åpenbaringsordet fra Gud som himmelens og jordens skaper og opprettholder – Han som elsket oss slik at Han sendte Sin Sønn til Betlehem i Julen for 2004 år siden – for at vi ikke skulle gå fortapt – og høre hva Han sier. Og det står meget om jordskjelv og jorden i åpenbaringsordet. Vi kan begynne med den innsiktsfulle Job i kapittel 9,4-6:

”Vis som han er av hjerte og veldig i styrke – hvem trosset ham og kom vel fra det, han som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede, som ryster jorden, så den viker fra sitt sted, og dens støtter bever,-

Esaias har også fått åpenbart noe forferdelig om de siste tider i kp. 13, 11-13: ”Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres misgjerning, og jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue voldsmenns tross. Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint gull og mennesker sjeldnere enn gull fra Ofir. Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal beve og fare opp fra sitt sted ved Herrens, hærskarenes Guds harme og på han brennende vredes dag”. Kp. 24,19-20: ”Jorden brister, ja, den brister; jorden revner, ja, den revner; jorden rystes, ja, den rystes. Jorden skal rave som den drukne og svinges hit og dit som en hengekøie, og dens misgjerning skal tynge den, og den skal falle og ikke reise seg mer.”

 

Vel, aner verdens barn noe om Guds vrede som man overhode ikke vil erkjenne?

Skovgaard Pedersen sier i sin kommentar til Joh. Åp. at når mennesket reiser seg mot Gud – reiser Gud skaperverket mot mennesket, slik som han bl.a. gjorde det med Egyptens 10 landeplager og igjen skal gjøre det på slutten av Joh.Åpenbaring.

 

Ingen kan etterspore Guds tanker og gjerninger og endelige rådssluttning – men vi skal heller ikke glemme Tim. 3,16: ”Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning og rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.”  I Hans rettferdighetsdrakt som elsker oss slik Julenatten viser oss – vender han også katastrofer ”til det gode for dem som elsker Han”. Han som ikke er noen human Gud, men en nådig Gud – som Ronald Fangen erkjente det i nazistenes fengsel. Det er vår redning og vår fremtid.