Jordskjelv i Asia

 

 

Av  Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

India, Bangladesh, Thailand, Indonesia, Maldivene m.fl. ble rammet av jordskjelv som utløste flere flodbølger av stor styrke. Når dette skrives er over 15 000 mennesker funnet omkommet, grunnet naturkatastrofen. Det er forferdelige lidelser og det må bees om at det midt i sorg og ulykke – at ulykken kan vendes til noe godt og at mennesker som er rammet må få et godt møte med det tre ganger Hellige Gud.

Kan årsakene til en slik naturkatastrofe forklares? Spekulasjoner er svært lite fruktsommelige i så måte, men vi vet at jorden – etter syndefallet i Edens have – ble lagt under forgjengelighet – og at det en dag skal skapes en ny himmel og en ny jord der død og pine ikke mer er. Inntil da lever vi på denne jord.

Videre, vil flere huske de bibelske fortellinger om bl.a. Sodoma og Gomorra, der syndemålet var fullt. Det kan være at det er en parallell fra slike historiske hendelser over til de ødeleggelser vi er vitne til nå – for det er kjent at bl.a. i Pukhet er syndemålet god oppfylt med hor etc. En tidligere reisende til Thailand fortalte meg at de søkte ut av dette området for å finne bedre steder som ikke var fylt opp av umoral, men måtte bare se i øynene at hvor de kom dukket dette opp i større eller mindre grad.

 

Jeg kjenner ikke til hvordan tilstanden er i de rammede områdene i India, Sri Lanka m.fl., men er redd for at det ikke står bra til i disse områder heller som i stor grad dyrker skapningen fremfor Skaperen.

 

Det alvorlige for oss ”her på berget”, er at vi kan være i en nøyaktig samme posisjon i forhold til hva vi har foran oss. Norge er altså på vei inn i en ikke ulik situasjon der syndemålet fylles dag for dag. Vi tolererer homofil livsstil som Gud i Romerbrevet kapittel 1 sier er synd og fører ødelagt livsstil og ofte helse og en død for evigheten. I Norge sanksjoneres denne synd som en statssynd helt opp til kongens bord, velsignet ev en teolog!

 

Vi kjenner til våre oljeinnstalasjoner som daglig pumper opp ”havets gull” og der i gjennom senker trykket i sedimentasjonslagene og øker risikoen for kollaps av sjøbunnen og risiko for flodbølger? Det skrives ikke mye om det, men for ikke så mange årene siden var det ikke uvanlig å forlenge plattformbena fordi havbunnen sank, i dag sier enkelte at man behersker disse problemene.

Det er også slik at når det gjelder olje og gass har både Tyskland og Frankrike og for så vidt hele EU utrykkelig gitt uttrykk for at de ønsker større innflytelse på norske forekomster, men vi har ikke villet det. Vi kjenner disse lands historier litt for godt til at vi heretter sover veldig godt om natten om de skulle vurdere det slik, at de er helt avhengige av disse forekomster. Ingen konklusjoner legges av meg, men det nevnes.

I Russland har akkurat Putin igjen strammet tøylene slik at landets 89 guvernører som før ble valgt gjennom dirkete valg når pekes ut av Putin selv. Dette sammen med at Putin har satt god fart på våpen opprustningen og år for år legger til nye fartøyer og annet utstyr til sin arme. Svenske Russland kjennere liker ikke det de ser! I Norge er vi ikke så engstelige – selv om vi har de isfrie havnene Russland er avhengige av om de må spre sin Kola base pga at de blir kraftig innblandet i Midt-Østen og evnt. Europa.

 

Du kan selv lese over at Norges syndemål ikke er i en god forfatning, og det kan være det samme syndemål som nå var fullt i de områdene som nå ble rammet av flodbølger.

Gud er en nådig Gud og derfor har vi i Norge fremdeles en mulighet til å innrømme for Gud vår tilstand og be ham om tilgivelse og få starte på nytt, men det er ikke sikkert at vi får mye tid? Gud tillater allikevel ikke at vi mennesker krenker han, men Han alene vet hvor langt vi får gå. 

 

 

OVERSIKT OVER JORDSKORPENS PLATE INNDELING:

 

Som vi ser er det slike ”plate soner” jevnt fordelt over hele verden. Mellom Norge og Grønland går det også en, nemlig mellom den Nord amerikanske- og den eurasiske plate. Vi kjenner også til ”Oslo-feltet” som for få tusen år siden var svært jordsjelvutsatt.