Jagland tenker religiøst – men få skjønner det

 

Av Lars-Arne Høgetveit

En herværende riksdekkende avis skriver den 02.12.04 at Torbjørn Jagland tenker a-religiøst  i Midt-Østen spørsmålet siden han sier at veien til fred i Irak går via Jerusalem.

Jagland har etter mitt skjønn, fattet kjernen i poenget - men han støtter etter min mening ikke en fredlig løsning - men en løsning uten jøder – og hans uttalelser er religiøst fundert. Dette i tråd med sin gamle deltagelse i en meget Israelfientlig palestina-organisasjon her på berget. Og den herværende avis synes ikke å ha klarert ”fiendebildet” sitt skikkelig, siden avisen skal være pro-Israel, men skjønner ikke at Jagland nok er like pro-arabisk og i mangt støtter islams lære også om Israels eksistens.

Hvorfor er han religiøst fundert? Jo, Jagland kjenner nok til Israels sentrale rolle i Guds ord Bibelen, han aner den i hvert fall. Og der er Jerusalem sentral jfr profeten Sakarias 12,1-3 m.fl.. Jagland ønsker selvsagt ikke at Jesus skal komme tilbake til Jerusalem og herske derifra i en periode for så å dømme verden, slik det står flere steder i vår Bibel. Og om det var opp til han ville han forkludre alle Guds planer, slik han antyder ved å blande inn Jerusalem mht på en fredlig løsning i Midt-Østen der jødene må oppgi først Øst-Jeruslam (og så resten av Jerusalem for deretter å gi fra seg sitt hele landområde). Da vil Guds landløfter til jødene være motbevist og Guds eksistens være falsifisert.

Første bud i en analyse av en kampsituasjon er å ikke undervurdere sine meningsmotstandere, slik det her synes å være gjort med Jagland. Jagland er en bevisst herremann og det er ingen grunn til å tro at han ikke har klare mål og kjenner sine meningsmotstanderes mål. Med dette utgangspunkt vil man kunne håndtere de forslag Jagland kommer med, men uten dette utgangspunkt at han også tenker religiøst og ikke a-religiøst er vi ute på farlige veier. 

For den som har fulgt Jagland i noen år i Midt-Østen debatter vil kunne ha oppdaget at han tenker etter en bestemt linje og den er slett ikke ubevisst, men sterkt religiøst rettet. Men den er rettet mot Gud og ikke med Gud. Men det blir til syvende og sist Jaglands problem, fordi Gud lar seg ikke spotte – det har Han bl.a. vist ved opprettelsen av staten Israel i 1948 og mer er i vente!