Hva lærer vi om Guds skaperakt i Norge?

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

I Dagen 26. juni behandler Jon Kvalbein temaet ”Dyrs død og Guds skapervilje”.

Kvalbein skriver ”At planter er nevnt som føde i 1. Mos 1:29, innebærer intet forbud mot å spise dyr”.

Men les videre, etter Syndefallets bokstavlige realitet, i bl.a. 1. Mosebok 9, 1-14: ”Og Gud velsignet Noah og hans sønner, og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden! Og frykt og redsel for dere skal være over alle dyr på jorden og over alle fugler under himmelen, over alt det som rører seg på jorden, og over alle fiskene i havet; i deres hånd er de gitt. Alt det som rører seg og lever, skal dere ha til føde; likesom jeg ga dere de grønne urter, gir jeg dere alt dette.”

Det er mulig at dette ikke passer inn i den ateistisk-naturalistiske tankegangen som preger våre universiteter og høyskoler på dette området, men det tar ikke Guds Ord hensyn til. Gud er allmektig og den beste lærer vi kan ha når mennesket, ved Jesu hjelp, søker ”veien, sannheten og livet”, altså hjelp til hele livet og inn i evigheten sammen med Skaperen!

 

Kapittel 1 i 1. Mosebok, før Syndefallet, avsluttes slik: ”Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører seg på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det ble så. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag. ”Dette avsnittet passer nok heller ikke inn på høyskoler og universiteter i Norge, men det skal man ikke ta mye hensyn til – for Sannheten trenger igjennom til den når sitt mål og det er Sannhet.

I Norge ser vi nå at evolusjonistene er i ferd med å skape seg problem på problem og aggressiviteten øker, fordi mange nordmenn orienterer seg ut over Norges grenser og finner der mye interessant stoff som viser oss hvor lite intereserte norske naturvitenskapelige miljøer (med noen unntak) er i å søke etter Sannheten. Det initierer ytterligere inspirasjon til å be og arbeide!