Høyre ødelegger folkestyret og Distrikts-Norge

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

 

”Høyre vil tvangsfjerne 134 kommuner” melder Aftenposten 11.mai. 2004.

 

I et langsiktig spill bygges Norge nå om fra å være en folkestyrt rettsstat til å bli et byråkratistyrt diktatur etter hvert. Samtidig kobles man på internasjonale sammenhenger.

 

Det tar litt tid men kursen er sikker - bit for bit endres det Grunnlovstyrte landet vårt, i lovgivning i alle hovedrelasjoner og administrasjon.

 

I 1992 fikk vi ny Kommunelov i Norge. Om den sa Torstein Slungård (V) mangeårig medlem av KS og Nittedal formannskap følgende:

 

Vi står ved et ”ideologisk veiskille”. Videre sa han: "Forslaget til kommuneplanutvalget innebærer at kommunene kan avvikle de politiske organer som skal følge kommunens løpende virksomhet. Resultatet vil være en voldsom maktkonsentrasjon hos administrasjonen og noen få heltidspolitikere fra de store partiene. Man forveksler retten til lokalt selvstyre med retten til å oppheve det lokale folkestyret"! (Nat. 7.8.1991.)

 

Men loven ble vedtatt og innført i Norges rundt 450 kommuner. Nå fikk man store hovedutvalg med gjennomgående representasjon. De fleste sektorutvalg ble avviklet og man fikk mye mindre folkevalgte mennesker med i styr og stell, samt at man fjernet mye av fagekspertisen fra sektorlovene og utvalgene. Så fikk man en fasttømret rådmannsstruktur som mer eller mindre tok ytringsfriheten fra tjenestemennene som kjente saken som kommunenes innbyggere var avhengige av å høre vurderingene til. Nå skulle man være meget standhaftig på Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet - om man skulle våge å fortsette å uttale seg offentlig når man fant det nødvending.

 

Senere kurset man ledere og mellomlederne over hele Kommune-Norge med 6 dagers kurs - som helt tydelig hadde en grunnleggende hensikt - å få byråkratiet til å være med å sikre seg makten og avvikle folkestyret. De var pålagt og det ble regnet for tjenesteforsømmelse ikke å møte opp. Dette har jeg selv sett fra innsiden av kommuneadministrasjonen og kan gå videre i detaljer om nødvendig. Den strukturen man nå utvikler i Kommune-Norge fortsetter med nedleggelse av Fylkene - for deretter å opprette store regioner.

 

Videre vil statsråd og nå forkvinne i Høyre, Erna Solberg, ”tvangsfjerne 134 kommuner.” Man bryr seg tydeligvis ikke om folks kulturelle tilhørighet, identitet etc. Hun har lovet at vi skal inn i EU - tydeligvis mot folkets vilje (2 Nei-avstemninger) - i hennes tid. Det skal vi nå bli flere om da!

 

Nasjonalt bygges altså nasjonalstatenes grenser og funksjoner ned på en rekke områder - samtidig som en rasjonaliserer og sentraliserer makten og avvikler folkestyret i den enkelte nasjonalstat. Kom ikke å fortell meg at dette skjer tilfeldig.

 

Vi har med andre ord fått tilbake unionistene fra forrige århundre som kjempet for at vi skulle bli værende i unionene, være embetsmannsstyrt osv. Den tvangstrøya vrengte Ola Nordmann av seg i 1814 og 1905 - og den passer så aldeles heller ikke i dag, men da må vi snart våkne av vår dype velstandssøvn.