Hardt press mot prest

 

 

Av tidl. prost Stein Henriksen

 

Så er atter en prest i Den norske kirke som gjerne vil være tro mot Bibelen, presset til å oppgi sin opprinnelige posisjon. Han det dreier seg om,

er kapellan Michal Møgster i Hareid.

Opprinnelig nektet han Rosemarie Køhn i Hamar å preke og forrette gudstjeneste i Hareid kirke fordi Køhn forsvarer utøvende homofili.

Nå sier han at han på eget initiativ trekker seg fra gudstjenesten og overlater den til den kvinnelige prosten i Søre Sunnmøre prosti. Men om dette altså har skjedd på eget initiativ fra kapellanens side, er det ingen ting som tyder på at det har skjedd i frivillighet. Tvert om er det tydelig at han er blitt utsatt for et meget sterkt

press fra folket i Hareid. Og som vanlig, frimodig støttet av den verdslige presse.

 

Men, altså, de som i dette tilfellet har stått for presset, bør være klar over at man for fremtiden har mistet en hver rett til å fordre toleranse av andre.

Det er det ene.

Det andre er at man bør være klar over hva Gud sier i sitt åpenbarte Ord om utøvende homoseksualitet  I Rom. 1, 26-27+ 32 samt 1. Kor. 6,9 sies det klart

fra at både mannlig og kvinnelig homoseksualitet fører i fortapelse. Det samme gjelder de som støtter slik adferd.

En bør også ta med seg det som står i Hebr. 10, 26-27 hvor det advares mot å synde med overlegg, i trass, eller med ”opprakt hånd”, som det står

i 4. Mos. 15,30. For en slik synd som er utført med viten og vilje og i trass mot de Herrens bud som man kjenner, gis det ingen tilgivelse for.

 

En bør altså ta seg i vare, og holde seg Herrens Ord etterrettelig, slik det står i Den Hellige Bibel.