Har Dagen et ståsted mht Den 1. Trosartikkel?

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

Det er dessverre ikke ofte man lenger leser Dagen, men på Internett ligger det bla lederartikler og man merket seg den av 30.08.04 og tenkte å forbigå den i stillhet. Men i dag (15.09.04) heiser Dagen igjen flagg og signaliserer (kan det synes) hvilket ståsted avisen har redaksjonelt på Den 1. Trosartikkel.

Den 30.08.04 henviste man til Francis Shaeffer, noe også undertegnede gjorde 24.08.03 i Dagens spalter. Hvilket fikk Jon Kvalbein til å skrive (30.08.03): ”…løgnaktig informasjon” om mitt Shaeffer sitat inn i evolusjonsdebatten i Dagen. Undertegnede fikk den gangen ikke anledning til og i møte gå Kvalbein på en adekvat måte, men måtte skrive om hele innlegget, som Kleppa da satte på trykk etter mange om og men – man likte neppe den vending det hele hadde tatt.

Nå prøver altså Dagen å gjøre noen nyanser her i de siste dagers ledere, mht på dette å være bibeltro og hvor grensen der går – for hva man da kan tro. Man har kanskje et behov for å forsvare seg? Men lar andre slippe til i mindre grad, selv etter at kraftige angrep er sluppet på i avisen. Men Sannheten har en egen evne til å rydde opp i verden, når tiden er moden.

 

Så vidt en husker begynte Jon Kvalbein debatten i Dagens spalter med en ganske sterk uttalelse i "Skapelseslæren - et bedre alternativ" i Dagen 19.02.03: "Skapelsen er skjedd over lang tid. Noen har hevdet at universet bare er om lag 6000 år gammelt. Dette er en urimelig tanke." "Skapelsesdagene - - - kan etter grunnteksten bety lange perioder."

 

Hvorfor bruker ikke Hove/Kleppa tid på å grave frem hva hebraisken her sier om dag (”yom”), som språklig viser til en tid på 24 timer? Kvalbein, Kanestrøm m.fl. tar beviselig feil her, men Dagen ser det ikke og leter ikke? Hvorfor? Hvorfor poengterer en ikke at grunnpilaren til den a-teistiske evolusjonismen er tidsbegrepet og at om det faller, kan evolusjonisten få møte Jesus Kristus fordi hans tro har spilt fallitt. Dette er i beste fall svært rotete og i verste fall en bevisst policy.

Ta frem Francies Shaeffers bok ”Skjebnetime” (ISBN 82-503-0715-1, Ansgar, 1986) - på mange måter hans boklige testamente. Der er det interessant det som skrives i kapittelet ”Den nye nyortodoksien” på side 35. Her blottlegges den løsrivningen fra fakta vi opplever fra meddebattanter når det gjelder ”vitenskap” og skapelseshistorien. Som han skriver: ”For de forsto godt at dersom troen blir skilt fra fakta, og spesielt fra skapelseshistorien, blir den ikke noe annet enn en slags opplevelse av rus.” Shaeffer skriver også i et annet hefte: ”Men hvis man aksepterer konseptet med "lang dag" vil ikke dette innbefatte at man automatisk skriver under på det moderne vitenskapelige konsept av en ekstremt gammel jord.”