Guds Ord viser vei til Sannheten om naturen Kanestrøm

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

Professor Ingolf Kanestrøm er inne på at undertegnede kom med en fleip i sist innlegg, 2.9.04, i avisen Dagen. Dette utsagn vitner i klartekst om at Kanestrøm kan hende har en manglende forståelse av at temaet som diskuteres ikke er gjenstand for den type virkemidler. Denne debatten er en av de mest alvorlige (og grunnleggende) som er blitt ført i den kristne dagspresse på flere år. Den omhandler synet på Guds ord – om det er verbal inspirert og hvorvidt vi mennesker kan tilpasse det til vår vitenskaplige verden, der Guds ord kan synes å ikke passe inn i vår viten. Fleip er der ikke et virkemiddel.

 

Videre skriver Kanestrøm at undertegnede kommer med beskyldninger mot hans person, ”mot meg” som han skriver. Mitt utsagn var av generell karakter, men ønsker Kanestrøm å se på det som et personlig angrep står det han fritt – men da er det hans egen vurdering som ligger til grunn. En annen sak er at man kan føle seg truffet i samvittigheten – hvilket jeg ikke kan vurdere.

 

Kanestrøm skriver at hans mangeårige arbeid også med deltagelse på ulike konferanser og ved lesning av ulike tidskrifter aldri(!) har vært borti personer som tar avstand fra ”antagelsen av En gammel jord”. Dette er vel oppsiktsvekkende – og viser antagelig i hvilke kretser man har oppholdt seg og hvem man har hatt kontakt med. Det er relativt uproblematisk å finne forskere som har et annet syn en Kanestrøm.

 

Nåtiden er nøkkelen til fortiden hevder uniformisten, som vel også er Kanestrøms syn her mht istider som han spør meg om? Dette syn leder Kanestrøm til ikke å tro på Syndefloden (slik Bibelen fremstiller den) for den kompliser det meste av innlært geologi for en uniformist! Å spørre meg om istider blir litt kunstig, når man med et kort søk på Internet finner gode argumenter for å hevde det syn som Kanestrøm spør om jeg virkelig hevder. (se f.eks.: http: http://www.answersingenesis.org/Home/Area/AnswersBook/iceage16.asp ) Syndfloden skaper en god forståelse for istiden, som denne siden viser.

 

Be om at det kommer en ny generasjon nå, som ikke lenger tviler på om det som står i Guds Ord er sannhet på alle områder - selv om vi ikke forstår det. Det passer heller ikke vår menneskelige kunnskap at Israelfolket gikk igjennom Rødehavet – men de gjorde så! Det passer oss heller ikke at Lasarus sto opp igjen, men han gjorde det! Og det passer oss slett ikke at Guds Sønn Jesus Kristus sto opp fra døden, men han gjorde det og til og med i tråd med profetiene! En lege ville kalt dette et under, slik det også er å skape en jord på 6 vanlige dager! Gud kalles jo ”under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste” (Esaias 9,6) og det åpner opp for undre som vi intellektuelt ikke kan forstå, uten ved hjelp av Den Hellige Ånd.

 

Det skal ikke forundre oss at i den kunnskapsverden vi lever i har det også hendt at en Nobelpris i medisin ikke ble tildelt en oppfinner, men tildelt to andre som hadde videreutviklet hans oppfinnelse, selv om den kunne gis til tre stykker. Begrunnelsen var at tredjemann var kreasjonist! Kanskje Kanestrøm vet mer om dette?

 

Fremdeles er det hvile i å komme til kort i møte med Gud og det gir fremdrift også forskningsmessig, for Skaperverket åpner seg da!