Gud, jødene og straffen

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Både Skriften og det man kan lese ut av historien forteller at jødene er et folk under en bestemt ledelse. Skriften taler klart om Abrahams utvelgelse og ledelse for å skape et folk for Guds Ord og senere Guds utsendte Sønn: Messias. Men det kommer en historie etter det også.

 

Skriften og historien forteller oss like klart at dette folket igjen og igjen falt fra deres Gud og sin bestemmelse og at Gud straffet dem. Men deretter skal vi som hedninger - utenfor Israel - være uhyre forsiktig med hvordan vi tenker. Noen begynner å fable om at Gud stod bak Holocaust - og kunne Gud som en rettferdig Gud gjør det - så kan jo kanskje vi gjøre det om det viser seg nødvendig? For det første er det grovt umenneskelig og deretter høyst ubibelsk.  Skal man trekke Israels Gud inn i dette forferdelige forsøk på å utslette Guds utvalgte folk - som han klart og tydelig sier skal måtte i utlendighet to ganger og hjemkomst to ganger -  bør man sannelig ta med helheten av hvordan Skriften tenker. Vi går til Sakarias kp. 1 v. 14 - 15 som sier: "Og engelen som talte med meg, sa til meg: Rop ut disse ord: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær for Sion, og såre vred er jeg på de trygge hedningefolk; for jeg var bare litt vred, men de hjalp til med ulykken. "Derfor vil Herren igjen vende seg til Jerusalem med miskunnhet og gjenreisning.

 

Med andre ord burde hendingene holdt fingrene av fatet for å si det på godt norske. Vi hadde ingenting med å blande oss inn da Gud utførte sin straff over dette folket for å tukte det tilbake til Sin store frelsesøkonomiske plan for Seg og Sitt Ord og folkenes fremtid og frelse.

Vi skal minnes Ronald Fanges kloke ord etter under oppholdet på Grini da det gikk opp for han med voldsom kraft at: Gud er ingen human Gud, men en nådig Gud - og det er noe helt annet. Guds planer, tanker og handlinger ligger milelangt over våre. Det Han vil vi skal vite har han åpenbart for sine profeter sier profeten Amos. (Amos 3,7) - men ut over det har Han en tankekraft og handlingsmakt som gjør at vi skal komme med ydmyke bønner og den aller største forsiktighet i møte med Hans folk og planer. Han er og blir ikke human.  Å hjelpe til med Herrens straffedommer overfor Hans folk som Han vil stelle med selv - sier oss at avstedkommer at Herren blir "såre vred på de trygge hedningefolk".

Tyskerne med "Got mit uns" og  store deler av Europa  var både ubibelske og inhumane i sin opptreden overfor jødene i nød - noe de og vi fikk svi hardt for - og jeg frykter at det som den gang ble gjort  - samt den oppfølging som nå skjer - vil berede oss en verre fremtid om det ikke møtes med åndskraft, bibelsk tenkning og praktisk handling til hjelp og trøst for jøden. Guds pålegg til oss!.