Fremad Kristi hærmenn

Kinamisjonen - går videre

 

Av Jørgen Høgetveit

 

I mai fikk jeg inn et nummer av Newsweek 10.5.-04 som fanget min interesse.  Særlig en stor - fire siders artikkel med overskriften "Onward, Christian Soldiers" om de protestantiske undergrunnsmenigheters oppstart av verdensmisjon. Det var en uhyre interessant og fyldig artikkel hvor journalisten tydeligvis hadde kommet på innsiden av disse menighetene og deres ledere. Den var også meget informativt og sympatisk skrevet.

Noe tid senere fikk jeg også to gamle hefter utgitt av Norsk Luthersk Misjonssamband som inneholdt en artikkel av far som var misjonær i Mansjuria og døde og ble begravet i Dalantun  i 1939. Mor startet sin tjeneste i Kina i 1933 som sykesøster og kvinnelig misjonær. I det andre heftet var det en lengre artikkel fra 1946 av svigerfar  - Arne Ljønes. Deres første- fødte ligger der ute i kinesisk jord. Artikkelen hans het: "Ved Ganges kilder" og var en fyldig artikkel med fine bilder fra tiden de oppholdt seg som flyktninger i India etter evakueringen fra Kina. Denne misjonsinnsatsen  - sammen med mange andre som la ned liv og helse der ute - ga meg et ekstra incitament for å undersøke om den fremmarsjen av kinesiske kristne som Newsweek skrev om, kunne knyttes til misjonens innsats der for mange titalls år siden i det forrige århundre og med store offer.

 

Lokalisering av menighetene

I Newsweeks artikkel kom det fram en rekke navn som nok var en del forandret fra den tiden våre foreldre arbeidet der ute, men ikke verre enn at ved hjelp av NLMs femtiårsskrift, diverse andre bøker med navn og kart, Atlas og noen timers arbeid - fikk en klarhet i sammenhengen.

Noen navn var klart innenfor vårt felt og andre lå utenfor i naboskapet, men ga god hjelp til å avgrense eget misjonsfelt. Navn som var nevnt i Newsweeks artikkel og som lå innen vårt misjonsfelt var Henan (=Honan) og  Shaanxi (=Shensi), Fengxiang (=Fanghsien).  Utenfor feltet fant vi navn som Anhui - noe syd for Kinamsjonens felt, i tillegg Zhwjiang sør for Shanghai. Altså synes det som de gamle misjonsfeltene og tilstøtende områder er viktige områder for misjonsinnsatsen fra undergrunnskirken og husmenighetene.  Og det er de protestantisk - evangeliske som er det kjempende kristenfolk!

 

Newsweek

som er et av de store ukebladene i USA og som støtter republikanerne skriver i ingressen: "Kinesiske kristne vinner sjeler tvers over "Midtens Rike" - med planer om å spre seg videre."

De forteller at studenter - fremtidige prester - bruker tre år på ulovlige seminar hvorav et av de mange  finnes tvers over hele Kina med medlemmer av "Chinese Protestant undergrunn."

De forteller om en 24 år gammel kvinne som gråter når hun forteller om sin lillebror som hun ikke har sett på måneder - men likevel stråler ansiktet opp når hun sier: "Jeg er hos Jesus." Så forteller hun om sine fremtidige planer som går ut på å besøke landsbyer i Kina og vitne om Jesus så folk kan "omvendes til hennes tro", og de sikter også mot  "Arabiske land".

"Tvers over Kina omvendes stadig flere folk til Jesus Kristus som deres Herre og Frelser. Antallet har vokst over år oppmuntret av den økende frihet som følger av Kinas økonomiske reformer."

 

Hvem vokser?

"Protestantiske grupper - og spesielt evangeliske - appellerer  til mange kinesere i landdistriktene - folk som ikke har fått bli med i det kinesiske  økonomiske mirakel. Nå har Kina 45 millioner kristne og hovedtyngden av dem er protestanter i flg. kinesiske akademikere. Vestlige observatører sier at antallet er mye høyere." Kjentfolk antyder 90 millioner.  Nå har kineserne selv tatt over arbeidet etter de vestlige misjonærene med å vinne sjeler og tilhengere. "Og for første gang har de planer om å spre det gode budskap  utenfor sine grenser." "Jeg ville ikke bli overrasket om kristenheten i Kina har vokst raskere enn alle andre steder i verden de siste 20 år, sier Daniel Bay" en historiker på kinesisk kristenhet ved Calvin College in Michigan.

 

Kommunistene forfølger

Kommunistene er uroet over deres vokster. "Regjeringen  forbyr evangelisk kristendom og krever at de kristne skal tilbe i offisielt godkjente kirker, og kjemper med å holde orden på medlemstallet som skyter i været med rakettfart." Man antyder 6 millioner katolikker og 15 millioner protestanter. I Beijing alene pakker folk seg sammen i de 100 eksisterende kirker.

"Men undergrunnskirkene utvider seg med lynets hastighet. Noen av dem avviser all statlig kontroll. Andre er villige til å la seg registrere, men Regjeringen vil ikke akseptere dem." Myndighetene slår hardt ned på dem og " et økende antall arresteres."

Newsweek forteller at: "Undergrunnsbevegelsen er delt i fem grupper  som begynner i Henan, Anhui og Zhejiang provinser og sprer seg over hele landet." Man er delvis plaget av oppsplitting og sektdannelser samt av at de må arbeide og reise i den største hemmelighet med falske identifikasjonspapirer. Noen får tappet sine telefoner og e-post etc.

Liu - som Newsweek snakker med - var den første misjonær som reiste over hele landet ved slutten av Mao`s destruktive Kulturrevolusjon.

 

Videre ut i verden

En av deres kristne trofaste  og toppledere har videre visjoner enn å nå sine egne: "De håper på omvendelser rundt i verden." Faktum er, Paul ( en av deres ledere) er del av den første bølge av kinesiske misjonærer som utspeider muligheter for å vinne muslimske land. Under pseudonym reiste han nylig til Egypt og Jordan og sier han var lykkelig over å oppdage mange folk med svak islamsk tro. Og på de steder vil vi bygge fabrikker hvor araberne kan få arbeid, sier han. Fabrikkene vil lage virkelige produkter og profitten vil vi bruke til å underholde våre prester."  De går ikke ut på gatene - men håper med sin strategi å møte en og en.  Men de sikter mot "massive korstog over hele verden. "Tilbake til Jerusalem bevegelsen" kaller på kinesiske kristne  for å spre evangeliet i hvert eneste land, til hver etnisk gruppe mellom Kina og Jerusalem. Deres Web-side kaller korstoget en grunn for kinesiske kristne de er villige til "å dø for."

Nå har de holdt konferanser i Milano og Paris og driver 6 trenings- og informasjons-centrer i USA og Europa." Undergrunnskirken i Kina og deres tilhengere i utlandet sender nå 36 misjonærer til buddhistiske land og de forbereder   tusener av kinesiske misjonærer for steder som Nord Afrika og Central Asia. Denne sommer vil de finkjemme den gamle "Silkeveien" - den gamle handelsruten mellom Kina og Central Asia med sikte på å bygge hemmelige seminarer,-"

"Zhang Fuheng, en av topplederne i undergrunnskirken, sier at han allerede har sent 100 av sine folk til oversjøiske land for å forberede dem til arbeid blant muslimer i Midt Østen og andre steder." "Vårt viktigste mål nå er å spre evangeliet over hele verden."

 

Avsluttende vitnesbyrd

De sant troende vitner at de ikke lenger er redd for myndighetenes forfølgelse. En vitner: "Nå som jeg er en kristen, vet jeg at min tro vil sette meg i stand til å overvinne den tortur jeg måtte møte i fengsel." Og Newsweek fortsetter: "Det er denne type mot som skremmer Kommunist Partiet. De anser den protestantiske og katolske kirke som ansvarlig for sammenbruddet av kommunismen i det Østlige Europa. Partiet knuser derfor enhver bevegelse som har potensiale til å true partiets makt, spesielt hvis den organiserer folk fra forskjellige sosiale lag og geografiske områder."

Dessverre forstår ikke Partiet at en blomstrende kirke vil kunne løse en rekke av deres sosiale problemer  som sårt trenges over hele Kina. Og Newsweek slutter slik: "Men selv om Beijing ikke tillater virkelig religiøs frihet, vil de kinesiske kristne fortsette å spre Ordet, hjemme og ute i verden."

Slike frukter gjør en glad og lett om hjertet og maner en til å fornye den bibelske og evangeliske arv som våre forfedre brakte det kinesiske folk med store ofre, og med nytt mot kjempe mot avkristningskreftene i en av verdens - relativt sett - største og velsignede misjonsland: Misjonsbasen Norge.  Det som undrer og gjør en trist er å se at norske kristenledere orienterer seg mot den offisielle "Tre selv kirken" - isteden for å samarbeide med våre gamle forfedres trosfeller - kjemper for Guds Rikes sak.