Fossiler og Guds Ord

Av Jørgen Høgetveit

I Dagen for 12. mai skriver en av debattantene følgende: "Fossilfunn viser at rovdyr har levd og dødd lenge før mennesket ble skapt." Flere andre debattanter har vært inne på de samme tanker omkring fossilfunnene og deres betydning.

Men hva er fossiler? Det er kort sagt levende biologiske organismer - planter eller dyr - som har dødd og blitt begravet hurtig under store erosjons-/ sedimentmasser - og på den måten avsatt sin form i sedimentasjonsmassen. Noe av denne massen er så under forskjellige temperatur og trykk omformet til forskjellige steinsorter - for å si det enkelt. Hurtig nedgraving er helt avgjørende - for hva skjer ellers. Det ser man av følgende:

  1. Ca. i 1996 arrangerte vi en større undersøkelse om mørketall i sauedødelighet i Hornnes Vesthei. Det ble gjort av Landbrukskontoret i samarbeid med flere av Fylkesmannens avdelinger, Universitetet i Oslo og saueeierne i området. Vi ville en gang for alle få fastslått hva dyrene døde av. Ca. 300 dyr ble utrustet med radioklave - som ikke sendte signal før dyret hadde ligget stille i 3 timer. Signalene kunne vi peile med radiopeiling. Terrenget var stort og vidt - delvis var det svært varme dager. Det vi oppdaget fort var at om dyret ble liggende dødt 2-3 dager var det allerede kraftig oppløst.

Diverse rovdyr som hadde drept sauen hadde tatt sitt. Ravn, kråke, rev. m.fl. forsynte seg kraftig av matfatet, men vesentligste faktorer var åte (små organismer) av alle slag som med rekordfart brøt dyret ned - så bare små rester var å finne. Beingrinda og ulla var også ofte spredd utover og ble noe senere brutt ned. Endog de dyrene vi fant rimelig raskt, frosset ned og senere undersøkt - måtte det toppeksperter til for å finne ut av dødsårsaken til. Hva forteller det oss om alle typer landdyr - prosessene i havet har jeg for lite rede på? Det forteller oss at de store masser av fossiler må være skapt under store katastrofer hvor ikke organismer fikk tid til å bryte dem ned - men begrave dem. Og det er nettopp det vi ser med hensyn på masse av fossilfunnene. Dette skjønner og skjønte den jevne bonde som årlig så dette og var naturen nær i sitt daglige virke. Men det synes verre å forstå til lengre opp i "elfenbenstårnene" man kommer. De store fossilfunn over hele verden synes derfor nettopp å bekrefte Bibelens forklaring: Syndefloden - en enorm katastrofe hvor masser av levende vesener fikk en brå og brutal død og ble begravd under svære sedimentasjonsmasser. Siden syndefallet har dødsprosessene vært menneskets følgesvenn. Mye mer kunne vært skrevet om dette - men kikk heller inn på Answer in Genesis (AiG)sine hjemmesider.

Så et neste eksempel:

  1. Strø som faller fra vegetasjonen eller ved at vegetasjonen dør, legger seg på bakken. Om ikke dette strøet relativt raskt skulle omformes til råhumus og deretter til humus - ville kloden ganske snart vært ubeboelig for alle skapninger. Avfallet og råhumusen ville fort vokse oss alle over hodet. Men slik går det ikke. Alt av organisk materiale brytes hurtig ned - og disse siste små restene av de uhyre viktige humusstoffene - som man meget lettvint graver vekk eller bygger ned - har det tatt naturen fra 500 - 700 år å bygge stabile humusstrukturer som er grunnleggende viktig i jordens nærings- og vannhusholdning for videre planteliv. Humus er et livets medium av fantastiske dimensjoner - som det knytter seg mye jordbunnslære til som det kunne vært fristende å utrede, men som ville sprenge enhver ramme for en kort artikkel. Det er nok mer enn en bare fonetisk sammenheng mellom humus og human.

Som en liten avsluttende parentes kan en nevne at Olav Valen-Sendstad i et av sine verker har interessante betraktninger omkring temaet formolding av likene kontra likbrenning (kremasjon) - som han med stor rett mener er en hedensk skikk (hindu m.fl.). Våre kjære som vi begraver skal som ritualet sier: Av jord er du kommet, til jord skal du bli, av jord skal du igjen oppstå.