En bok om sammensvergelse og antikrists arbeid

 

 

Av Stein Henriksen

 

I sin bok "Circle of Intrigue"  skriver Texe Marrs, professor ved the University of Texas i byen  Austin om det han mener er opptakten til det antikristelige riket.

 

Forberedelsene som han mener har pågått i lang tid, men nå nærmer seg sin fullendelse, sentrer seg rundt både store internasjonale finanskonsern og sentrale politikere i USA og Europa. De sentrale navnene her er Rockefeller og Rothshild. Han mener at de har skapt en hemmelig ”Inner Circle” på 10 menn som har stor makt, og virker i det skjulte. Han mener også at de har forbindelse med slike organisasjoner som Bilderbergerne, Den Trilaterale komisjon, Counsel of foreign Relations, Den 33. grad av det internasjonale frimureri. Selv er den indre sirkelen en del av Illuminatiordenen. Denne ble skapt 1. mai 1776 av den bayerske jesuitprofessor Adam Weishaupt. Legg merke til at det var 1. mai - den sosialistiske internasjonalens  "nasjonaldag".

 

Denne indre Illuminati-sirkelen gjør seg i stor grad bruk av filosofen Hegel og hans tese at alt fremskritt blir til gjennom tese – antitese – syntese. På denne bakgrunn har denne ordenen skapt både kommunisme og fasisme. Gjennom kampen mellom dem skulle så fremskrittet ha funnet sted. Og med fremskritt mener de forberedelsen til det antikristelige riket. Dette riket skal jo omfatte hele verden. Derfor er Illuminati-ordenen motstandere av nasjonalismen og i den sammenheng patriotismen. Men sin egentlige fiende ser de i Jesus Kristus og Hans disipler, gjenfødte kristne. Disse må derfor utryddes.