En annen islam i Norge?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Carl Ivar Hagen har høstet ”storm” for sine uttalelser om innholdet i Koranen. Hvorfor?

Årsaken er nok enkelt den at han har latt seg innformere om saken utover det NrK og andre, i stor grad, pro-arabiske medier lar oss få vite om Islam.

 

Man kan kalle det frykt – Om Europas situasjon og fremtid” er tittelen på en artikkel av Emanuele Ottolenghi. Forfatteren arbeider med Israels studier ved Oxford Universitet i England og artikkelen har vært å lese i Jerusalem Post for mai 2004, der det bl.a. står:

”Mens Europas elite taler åpenhetens språk, gir innvandringen grobunn for intoleranse. Innvandrere kommer mest fra muslimske og arabiske land. De flykter fra politisk undertrykking, fattigdom, og sosial uro til Europas trygge havn. Europa trenger dem fordi de trenger unge arbeidere til å betale velferden for sin aldrende befolkning. Tross gode økonomiske motargumenter finner noen trøst i EU utvidelsen østover: Fra denne måned unge pollaker, tsjekkere, og de fra Balkan, alle "gode kristne", kan fylle behovet for gjestearbeidere og stoppe invasjonen ved murene til festning Europa.

Man kan kalle det frykt; kalle det ubegrunnet frykt; kalle det irrasjonell angst; eller til og med rasisme. Men frykten er reell. Det kommer av vanskeligheten med å forene behovet for verdier som regnes med og moralske regler alle kan akseptere med den økende mangfold som følge av innvandring.

Det er vanskelig nok å skape og opprettholde sosial samhørighet med fellesverdier. Med så mange innvandrere som nekter å trykke til sitt bryst de universale verdier som først ga dem ly i Europa, da ser det virkelig mørkt ut.”

 

Europa frykter altså nå islam såpass at de ønsker arbeidsinnvandring fra steder med ”vestlige ideologier” fremfor den arabiske ideologi, som bl.a. skapte terroranslaget 11. mars 2004 i Madrid. Europa er i alarmberedskap og leter med spesialstyrker etter spor av terrorceller i Berlin, London og Paris – spor som av og til ender i moskeene. Hvorfor går sporene dit? Er Koranen ikke bærer av fredens budskap? Men taler derimot om ”krigens hus” (de vantro) og ”islams hus” (de troende).

 

Egypts ambassadør til Norge hevder at ”Den bokstavlige betydning av islam er ”fred”.” - kan vi lese i Aftenposten den 24. juli 2004. ”De som utøver terror gjør ikke dette i tjeneste av den religion de hevder å bekjenne seg til, enten det er islam, kristendom, jødedom, hinduisme eller noen annen”, skrives det i samme leserbrev i Aftenposten.

Slike uttalelser er kjent for kjennere av den arabiske verden som styres etter koranen og ofte også Sharia lovgivning. Man sier en ting og praktiserer en annen ting, der man alene har makten.

 

Tar Egypts ambassadør seg 60 minutter og setter seg ned med boken ”Islam og terrorisme” av dr. Mark Gabriel – ISBN 82-7199-215-5, vil han få se et annet bilde enn det ambassadøren gir inntrykk av i Aftenposten! Gabriel, tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, skriver interessante ting. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen. Problemene begynte når han begynte å stille spørsmål ved det han doserte ved universitetet. Men, han skriver i sin bok:

”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.” Mark Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg.

 

Det som over er skrevet ville høyst sannsynlig medført dødsstraff i Egypt, men ikke i Norge med sin kristne Grunnlov. Egypts ambassadør kjenner forholdene i Norge og har selvsagt innformert sine foresatte om hva som skjer i Norge, også av politiske uttalelser her. Han har høyst sannsynlig blitt instruert fra Egypt om hva han skal meddele det norske folk i ”C.I.Hagen saken”.

Regjeringssjefen for det evangelisk-lutterske Norge bør snarest kalle Egypts ambassadør inn på teppet og fortelle ham hvem som er regjeringssjef i Norge og hva Norge har som ideologi! Mark Gabriel skriver også i sin bok om hva som venter oss om ikke foten settes ned nå. En antydning av dette ser vi i de ”skjulte” trusler i nevnte sak mot en stortingspolitiker.