El-verkene, dumme politikere eller?

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

 

Ja, man undres hva det er som går av politikerne når man ser hva som skjer med kraftverkene våre, dette arvesølvet som ble bygget opp med skattepenger fra folket i kommunene, og nå legges ut på børsen også for utlendinger.  I 1917 fikk vi en Industrikonsesjonslov som sikret norske naturressurser og selskaper på norske hender. Dette etter mange års undertrykkelse og utsuging. Så utviklet vi naturressursene - bl.a. fosene våre - til å gi oss nok og rein energi som nærmest er evigvarende når infrastrukturen er utbygd - og nå legger staten opp til å ta kraftverkene gratis fra kommuner og fylker. Se kronikken i Aft. 3.9.2004 og mange tidligere saklige utgreiinger. Tidligere ordfører i Hol kommune Osvald Medhus skriver under tittelen "Skal våre vasskraftrikdomar bli krambuvare? sågar: "Det heile er eit bedrag både økonomisk og miljømessig." Ja, det er det man undres over om det er evneløse politikere eller det er en bevisst overgivelse av landet vårt til ruin - i sitt gigantiske fredsprosjekt Europa  - som skal veve nasjonene slik sammen at det blir umulig å føre krig mer. Det tror man.

Ta nå tåpelighetene til Kristiansand S.: Så vidt jeg vet så solgte de sine aksjer for 1,3 milliarder kroner - uten å betale gjelda si på ca. 800 millioner kr. Deretter opprettet de et kulturfond som politikerne ikke har styringa med - og som bruker penger som gras til stort sett bare elendighet - bl.a. til finansiering av Qartfestivaler som river ned de holdninger som bygde landet. På toppen av dette må man i tillegg kjøpe stadig dyrere elektrisk strøm - produksjon som de altså før salget var eiere til. Kan man gjøre noe dummere. Setesdal og div. andre kommuner nektet å selge sine aksjer, men det er nok av "dumme" politikere" som solgte seg ut i mange kommuner rundt om i landet. Nå er kommuneøkonomien så elendig, at mange av de, og hundre i tallet er satt under offentlig styring av fylkesmennene! Er dette åndelig forvirring og dårskap ut over alle grenser - eller har de fått harde signaler fra sentralt hold - som de vurdere dithen at de ikke kommer unna. Derfor solgte de? Kronikken over kan tyde på det siste.

Sammenholder en så dette med hva som har skjedd med fiskeriressursene og det "frie hav", fiskebedriftene, Bygde-Norges forvaltningsrett over sine ressurser samt Norges forsvar, er man redd dette ikke lenger er en opphoping med bakgrunn i konspirasjonsteori, men snarere en sum som bekrefter at et eller annet sted i inn- og utland sitter det folk med "overordnede"

Politiske mål for denne lille og halsstarrig protestantgjeng her nord. Og ressursene som vi råder over har man selvsagt behov for nå - ja kanskje mer enn - de årene de undertrykte oss. Og var det ikke noen som forsvant ut av landet på slutten av 1945 og som lovet å komme igjen, men nå med økonomiske midler? Kanskje man skulle lytte litt mer til Kystpartiets talsmann - Bastesen - og de spørsmål han reiste til utenriksminister Pettersen i Stortinget om Bilderbegergruppen og Pettersens befatning med den? Kanskje ligger svarene her, men da kan man i alle fall si om mange av våre politikere at de kanskje ikke er dumme, men redde og feige. De kunne i det minste ha gjort et anskrik til det norske folk i tide, men det er vel med de som de mange andaktsholdere i NRK. Etter helvedestalen til Ole Hallesby - startet NRK regelrett sensur av andakter og prekener. Det er bekreftet av radiodirektør Fuglevik for en tid tilbake. Han hadde selv vært med på sensuren. Og så lot våre kristenledere kneble - og det verste var at det lot Guds Ord til folket knebles. Hadde Luther oppført seg sånn - hadde vi enda sittet i mørket uten evangeliets lys som strømmet over Norge og skapte denne vidunderlige frie velordnede staten - som man nå legger ut på børsen på både den ene og andre måten. Vi trenger en folkevekkelse og folkereisning. Det er en stor bønneoppgave!!