Det norske juleangrepet på jødene er i full gang

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

I adventstiden, opptakten til Jesu fødselsdag, er det dessverre blitt årvisst at antisemittismen dukker frem på en ekstrem måte. Sist nå har en norsk delegasjon svertet jødene etter å ha vært på en ”fagtur ” til Israel, i regi av Kirkens Nødhjelp. Det er avisen Vårt Land som har oppslag om norske representanter tilknyttet både den norske kirke og pinsebevegelsen. Til sist i min artikkel kan du med selvsyn lese hva disse ulike personer har uttalt og dermed selv dokumenterer hvilken historieløshet de bringer for dagen.

Ser man historisk på disse uttalelser om jødene er dette et stort alvor. Det var løgnen (Goebbels strategi var og gjenta og gjenta en løgn til folk trodde den!) som dannet grunnen for den oppbygging av jødehat vi så i 30åra og som kuliminerte i den 2. verdenskrigs redsler og drap på omkring 6 000 000 jøder.

Det er med stor interesse en i den sammenheng leser en kronikk i Aftenposten den 4. desember 2004 av Bjarte Bruland, faglig medarbeider ved Jødisk Museum i Oslo. Han legger frem en rekke kilder som med klarhet viser hvor godt informert norske sympatisører med nazismen var om hva ”den endelige løsningen” var og hvordan den ble praktisert. Blant annet var politimester Jonas Lie ved flere anledninger indirekte (informasjonsmessig) og faktisk direkte på inspeksjonstur til Einsatzgruppe D ledet av Otto Ohlendorf. Hans tur gikk i den perioden som denne gruppen tok livet av 90 000 mennesker hovedsakelig jøder i det sydlige Ukraina og på Krim! Hirdens stabssjef Thorvald Thronsen inspiserte med selvsyn Sachsenhausen, den 25. februar 1942! Her levner fantasien lite til hvilken informasjon man antagelig måtte ha fått med seg fra norsk side!

Verken Jonas Lie eller andre fra NS var født antisemitter eller med sympatier for holdningene til Adolf Hitler og hans følgesmenn, men år for år slukte de usannheter om jødene og til sist var de aktivt med på å samle dem inn og sende dem til utryddelsesleire. 742 jøder bosatt i Norge ble drept på denne måten og det norske politiet var med på innsamlingen. Sener delte de jødenes eiendom seg imellom!

Hvorfor dette historiske tilbakeblikk? Jo, fordi den informasjonen som tilflyter det norske samfunn om jøder og arabere minner stygt om tiden før den 2. verdenskrig. Det startet med ”små” løgner for å ende i barbariet – veien var kort! Forstår man ikke denne utviklingsmuligheten for mennesket, bør man avslutte sine mer offentlige gjerninger og trekke seg tilbake til sitt hus og forbli stille. Forblir man fortsatt en av dem som yttrer seg offentlig med slike holdninger løper man en stor risiko for å bli dradd med i den sterke antisemittiske ånd som spre seg. I Tyskland, Frankrike m.fl. koster denne åndsstrømningen fra avgrunnen i dag jøder livet!

Desinformasjonen som er blitt norske media til del etter den nevnte reisen til Gaza og Judea og Samaria i regi av Kirkens Nødhjelp er meget alvorlig. Det er desinformasjon slik vi kjenner den fra ulike hold (også tidligere statsminister Kåre Willoch) og som det er enkelt å tilbakevise, men den er farlig fordi den repeteres og repeteres etter samme nitidighet som Goebbels praktiserte. Om Kirkens Nødhjelp er klar over dette selv vites ikke, og vi håper ikke det for deres del. Om de leser dette og ikke ønsker å rette opp sin ”informasjon” bekrefter de dessverre hva de ønsker å stå for. Det samme gjelder også da for de organisasjoner (se liste under) som støtter Kirkens Nødhjelp, fordi denne saken er så alvorlig. Det handler ikke om uviktig eller unøyaktig informasjon, men grov feilinformasjon, som i verste fall igjen kan ende i drap på norske jøder! I dag meldes det allerede om jøder som mobbes i Norge!

 

*****************************************

Kirkeledere rystet over Israel

En gruppe norske kirkeledere er rystet over forholdene palestinerne lever under på Vestbredden og i Gaza. De mener det handler om systematisk israelsk undertrykkelse.

Geir Ove Fonn, Vestbredden/Gaza, geirof@vl.no - Vårt Lands artikkel på nettet: http://www.vartland.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20041213/ARTIKLER/41212002/1036

”Reaksjonene kommer etter en nesten ukelang rundreise blant palestinere i de okkuperte områdene på Vestbredden og i Gaza, i regi av Kirkens Nødhjelp.
- Det som gjør meg mest indignert, er å se hvordan israelske myndigheter har utviklet et system som setter så skarpe skiller mellom folkegruppene. Palestinerne ekskluderes systematisk fra en rekke samfunnsgoder, sier generalsekretær Ørnulf Steen i Norges kristne råd.

Kirkelederne har møtt vanlige palestinere, kirkeledere og representanter for frivillige organisasjoner. Flere møter måtte utsettes og forkortes på grunn av omfattende israelske sikkerhetskontroller.
- Israel har en legitim rett til å forsvare seg, men vi har sett mange eksempler på at sikkerhetstiltakene fungerer som ren trakassering. Folk hindres i å komme til jobb, til skole og til sine olivenlunder. Den israelske politikken fungerer som en kvelning av det palestinske samfunnet, sier Hallvard Hagelia, førsteamanuensis ved Ansgarskolen og medlem i Teologisk samtaleforum.

Også deltakerne fra den tradisjonelt svært israelsvennlige pinsebevegelsen er rystet over det de betegner som undertrykking av palestinerne:
- Det er forferdelig sårt å oppleve hvordan et helt folk blir sperret inne og utelukket fra verden rundt seg. Jeg unner jødene sitt eget land, men denne konflikten har de håndtert på en feil måte, sier Marit Landrø i pinsebevegelsen.

Seniorrådgiver Jorunn Kapstad i Kirkens Nødhjelp håper rundreisen på Vestbredden og i Gaza vil gi økt kunnskap om palestinernes situasjon blant sentrale personer i det økumeniske kirkelandskapet. KN tok initiativ til turen sammen med Norges kristne råd.
- Vi prøver å være stemme for de svakeste. Når menneskeretter brytes, så må vi våge å si fra. Det som skjer med palestinerne er så dramatisk at norske kristenledere er nødt til å gripe fatt i det, sier Kapstad.

Kapstad har vært en rekke ganger i Israel og de okkuperte områdene de siste årene. Hun opplever forholdene for palestinerne som verre for hvert besøk. Samtidig er hun glad for at forståelsen for palestinernes sak er blitt langt bedre i Kristen-Norge de siste årene.


Helge Aarseth, nestleder i Mellomkirkelig råd og Norges representant i rådet til Det Lutherske Verdensforbund (LVF):
Jeg var forberedt på vanskelige forhold for palestinerne, men er likevel blitt rystet av det jeg har sett. Vi skal ikke underslå overgrep fra palestinsk side, men Israels svar står ikke i noe rimelig forhold.
Ødeleggelsene i palestinske områder har gjort sterkt inntrykk, ikke minst i Gaza. Hus er rasert til det ugjenkjennelige. Familier er gjort hjemløse, de er ydmyket og gjort rettsløse.
Som far til tre voksne gutter berører det meg å se de unge israelske soldatene som nødvendigvis må bygge opp et sterkt fiendebilde for å rettferdiggjøre et så ekstremt regime for vakthold.
Det har gjort inntrykk å møte palestinere som til tross for det de opplever, ikke er villig til å la seg styre av hat, og som erkjenner sitt eget ansvar for å forme sin framtid.

Gun-Bjørg Wisløff, distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp i Follo, tidligere leder i Norges KFUK/M:
Jeg er bekymret for de unge som skal være Israels og palestinernes framtid. For soldatene som må gjøre okkupantens jobb, og for palestinsk ungdom som fratas så mye verdighet og så mange muligheter.
Sikkerhetstiltakene vi har opplevd er kolossalt skremmende. Etter mitt skjønn er de i mange tilfelle helt unødvendige. De har mer karakter av maktdemonstrasjon.
Forholdene for palestinerne er mye verre enn jeg hadde trodd. Det er en veldig fattigdom, med store hindringer i dagliglivet. Palestinerne utsettes for frykt og ydmykelse, de fratas verdighet og møtes med grunnleggende mangel på respekt. Israel virker så overlegne at palestinernes kamp for egen stat i realiteten synes nedkjempet.

Frank Matre, pastor i pinsemenigheten i Tønsberg, medlem i representantskapet i Kirkens Nødhjelp:
Forholdene for palestinerne er langt verre enn jeg hadde tenkt. Israels håndtering av problemene synes jeg ikke er rettferdig og god, men også palestinerne har gjort store feil.
Tidligere har jeg hovedsakelig opplevd turistmålet Israel. Denne gang har det vært en sterk vekker å se den lidelse som finnes på palestinsk side. En slik behandling kan vi ikke akseptere. Som brubyggere må vi ta fatt i den urettferdighet som oppstår ut fra den sterke makt Israel har, der svært mange palestinere ikke har mulighet til å ta igjen på samme måte.
Samtidig tror jeg at Israel er en helt spesiell nasjon, utvalgt av Gud. Men palestinerne har levd så lenge i området at disse to folkene enten må ha hver sin stat, eller de må kunne bo som naboer i samme stat.

Hallvard Hagelia, førsteamanuensis ved Ansgarskolen og medlem i Teologisk samtaleforum:
Vi har fått se store negative konsekvenser av israelsk politikk. Jeg sitter spesielt igjen med bildet av en palestinsk kvinne som bor på feil side av sikkerhetsgjerdet i forhold til landsbyen sin, med de store problemene det påfører henne og barna.
Ingen kan hindre Israel i å sette opp en mur, men i så fall må den settes midt på den grønne linjen fra 1967. Slik den går nå hindrer den palestinernes adgang til eget land. Men uansett plassering vil en mur øke distansen mellom folk og bidra til å forsterke fiendebildet.
Selv om Israel er i sin fulle rett til å sikre seg, virker sikkerhetstiltakene overdrevne og firkantede. Det er all grunn til å høre hva israelerne har å si, men ikke minst vi kristne må også lytte til palestinerne i denne konflikten.

Marit Landrø, leder for Synzygus som driver sjelesorg og veiledning rettet mot kristne ledere:
Det er begått stor urett når det gjelder palestinernes land, særlig bruddet på 1967-grensen gjennom stadig utvidelse av bosettingene og muren. Jeg føler rett og slett vantro over muren. Atkomst til hospital for palestinere i Øst-Jerusalem har økt fra fem minutter til to og en halv time.
Jeg er spesielt berørt av møtet med jøder som har sett den uretten som gjøres mot palestinerne, og som står opp og kjemper for rettferdighet og forsoning.
Jeg ble daglig minnet om apartheidsystemet fra min misjonærtid i Sør-Afrika. Parallellene er klare. Jeg blir flau på mitt folks vegne, på samme måte som jeg ble flau av de hvites oppførsel i Sør-Afrika. Over at Guds folk, som har stått mitt hjerte så nær, i kampen for egen trygghet begår slike overgrep mot et folk de skulle leve side ved side med.

Marita Sørheim, prest og medlem i Mellomkirkelig råd:
Hovedinntrykket er en aggressivt ekspanderende israelsk stat på bekostning av palestinerne. Det er tungt bevæpnede soldater over alt, bosettinger utvides for å kontrollere palestinske områder - alt på en måte som gjør livet umulig for palestinerne.
Det er enorme forskjeller. Man kan bo i Israel uten å merke noe særlig til okkupasjonen. På den andre siden av grensen er man nærmest i et u-land herjet av krigshandlinger, utført av en enorm og aktiv okkupasjonsmakt. Det er ydmykelse og dehumanisering satt i system.
Jeg var ikke klar over at palestinernes livsvilkår så systematisk ødelegges. Derfor var det slående med hvilken tillit og åpenhet vi ble møtt av palestinere som lider under dette trykket.

Ørnulf Steen, generalsekretær i Norges kristne råd:
Turen har styrket oppfatningen av at dette handler om en ulovlig okkupasjon av palestinsk område. Selv om det skjer overgrep fra begge sider, så er det en ubalanse der Israel som sterk krigsmakt er sine palestinske naboer langt, langt overlegne.
Folk i de okkuperte områdene er marginalisert, undertrykt og ekskludert. Selv om vi ikke snakket med et bredt utvalg av israelere, så ble dette negative bildet bekreftet av engasjerte israelske fredsforkjempere vi møtte.
En slik tur har betydning fordi det kan bidra til en viktig samtale i det kristne Norge. Som en økumenisk, bredt sammensatt gruppe har vi fått bryne forskjellige synspunkter mot hverandre. Derfor har det vært viktig selv å få se og høre hva som skjer.”


**************************
Noen nyttige adresser: Kirkens Nødhjelp og dens oppdragsgivere:

Kirkens Nødhjelp:
Generalsekretær Atle
Sommerfeldt
Sandakerveien 74,404 Oslo
Tel:22 09 27 42
Mob:91 75 51 12
E-post:as@nca.no

Den Norske Kirke:
Postboks 5913,Majorstuen
0308 Oslo
Tel.23369030
Fax.22607606
www.kirken.no/kontaktoss.cfm

KFUM/KFUK:
Generalsekretær Helga
Haugland Byfuglien
Jobb tlf:22 99 15 12
Mobil:92 80 87 84
Epost:helga.byfuglien@kfuk-kfum.no

Frelsesarmeen:
Po.box 6866 St.Olavs plass,
0130 Oslo
Telefon:22 99 85 00
Fax:22 20 84 49
E-post: post@frelsesarmeen.no

Det norske baptistsamfunn:
Michelets vei 62 c,1368 Stabekk
Generalsekretær Magnar Mæland
Tlf kontor Stabekk:67 10 3570
Tlf.:907 97 945
E-post:magnar.maeland@baptist.no

Metodistkirken :
Biskop Øystein Olsen
Postboks 2689 St.
Hanshaugen,0131 Oslo
Tlf.23 20 10 60
Faks 23 20 14 10.
E-post:shop@umc-
northerneurope.org

Pinsebevegelsen i Norge:
Kontakutvalget,Formann Roger Skaug
Tlf.22 37 01 01 (arb)/90918 340
Fetveien 1160,1903 Gan
E-post: skaug@pinsebevegelsen.no

Det Norske Misjonsforbund (DNM):
Chr.Krohgsgt.34,0186 OSLO
Telefon:23 32 57 50
Fax:23 32 57 60
E-post: post@misjonsforbundet.no

Den evangelisk lutherske frikirke:
Postboks 23 Bekkelagshøgda,
1109 Oslo
Tlf:22 74 86 00
Faks:22 74 86 01
E-post: delf.admin@frikirken.no

Norges Samemisjon:
Kongens gate 14b,7011 TRONDHEIM
tlf:73 87 62 50
faks:73 87 62 60
E-post:hovedkontoret@samemisjoen.no

Normisjon:
Postboks 9219,Grønland,
0134 Oslo
Tlf.23 30 10 00
Faks.23 30 10 01
E-post: normisjon@normisjon.no

NORME (Norsk Råd for
Misjon og Evangelisering):
Boks 9219 Grønland,0134 Oslo
Tlf:23 30 10 34
Faks:23 30 10 01
Mail:post@norme.no

Den indre sjømannsmisjon:
Havneg.31,9990 Båtsfjord
Tel:78 98 34 81
Faks:56 31 42 71

Den frie evangeliske forsamling:
Møllergt.40,0179 Oslo
Tel:2335 4750
Faks:2335 4751

Det NorskeMisjonsselskap:
Boks 226 Sentrum,4001 Stavanger
Tel:51516100
Faks:51516161
E-post:infosenter@nms.no