Det brenner Tore Lund

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

Kan man ikke vinne en sak på argumenter, prøv med en blanding av debattinnlegg og ”bokanmeldelse”. Dette synes å være Tore Lunds idè i en ”bokanmeldelse” i Dagen 29.06.04 av boken ”Gud skapte – Hvordan jorden ble skapt” utgitt på Lunde forlag, 2004. Innledningsvis kommer fra Lunds hånd et debatt innlegg som videre går over i en bokanmeldelse  - det er vel ikke slik en bokanmeldelse skal skrives? Er dette i det hele å betrakte som en bokanmeldelse?

 

Boken er interessant og lesverdig og peker på kjernepunktet i evolusjon-troen, altså troen på at Gud ikke er til, nemlig den at jorda er svært gammel, endog milliarder av år. Tore Lund ser ut til å støtte bokens innhold når det gjelder dens kritikk av evolusjonsmodellen, men ikke i dens syn på 6 dagers skapelse og en jord på noen tusen år. Hva dette har i en bokanmeldelse å gjøre vites ikke.

 

Det brenner under bena for evolusjonistene i Norge nå. Fra inn – og utland øker tilsiget av saklig informasjon som bidrar til å rive evolusjonsdekket bort fra ung og gamle – om man vil. Be om at Gud må la det lykkes i sin fulle bredde – da kan mennesker igjen se hvem deres Skaper er – for Han skjules nå av Bibelkritikken i Norge!

 

Denne bokanmeldelsen gir ikke noe inntrykk av boken utgitt på Lunde. Kjøp boken selv ( for eksempel på Bok & Media, www.bokogmedia.no ) og les dens vektige argumentasjon, så vidt jeg kan se, basert på Guds Ord.