Den første Arabisk, Islamske kongress i Europa

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

 
Humanity on hold, The AntiUS & Israeli Globalization & Hegemony” – er overskriften på en innbydelse til den

første Arabisk, Islamske kongress i Berlin, 1.-3. oktober 2004. Kongressen er et resultat av en felles Arabisk

Islamsk tiltak.

 

Doktrinen i innbydelsen er klar: Den Arabisk, Islamske verden samt verden for øvrig lider under at Palestina er på Zionistiske

hender. Dette minner noe om doktrinen til Torbjørn Jagland, der han relaterer ufreden til Midt-Østen. Det vekker også andre

historiske minner og assosiasjoner, som du kan lese mer om på www.kommentar-avisa.no .

 

Det skrives i innbydelsen til kongressen at dette blir det første praktiske og seriøse skrittet for Arabere og muslimer i Europa

for å arbeide for følgende:

a) Styrke den Arabisk Islamske tilstedeværelsen i Europa, og samle dens

institusjoner og sikre dens retter.

b) Støtte motstandsbevegelsen mot aggresjon og okkupasjon i Palestina og Irak, …

 

”Betingelsene” for å delta på konferansen er flere, men det overordnede prinsippet er:

Total støtte for enheten i den Arabisk Islamske union og institusjoner i Europa, og dette har forrang fremfor andre punkter.

 

Under punktet: The fixed principles that constitute the basis and the spirit of the planned First Arab,Islamic Congress in Europe are as follows:”, kan vi lese:

a) Leaving up the sword of American and Zionist terror raised over the neck of our people and families within the whole countries of our nation and in the countries of immigration abroad.

b) Establishing and strengthening the ties of destiny and brotherhood between the children of the same and one nation in the countries of immigration and putting the suitable ways to improve the frames of building unity and providing support to our oppressed people in our homeland.

c) Installing the first popular Arab, Islamic and European dialogue, leaded by a wide popular partnership at the base of mutual respect and alliance to secure and consolidate the rights of the Arab and Muslim communities in Europe and to support the building of equal relations of partnership and of just peace in the world and to establish an Arab-Islamic circle within the world wide united front to oppose and face the terrorist American Zionist alliance and hegemony.

 

Med dette ønsker man som det står i punkt d) å sende en klar melding:

d) Sending a clear message to whom it may concern that the Arab Islamic communities in Europe we are deeply related to their countries of origin and that they are well concerned with the daily suffering of the people and its pleas and its disrespected rights, first of all within Palestine and Iraq, and that they are directly concerned with the support of their people to regain their independence, freedom and full and complete sovereignty over their countries and their resources.

 

Bilde fra hjemmesiden som presenterer

kongressen:

http://www.anamoqawem.org/index1.htm

 

En terrorist med en rifle holdes i en hånd som løftes frem, antagelig fra den arabiske verden.

Kampsangen du får høre er på generelt grunnlag et kall til krig for "deres land", israel.

 

 

 

Det er vel mer en sannsynelig at PST (Politiets sikkerhetstjeneste) er i gang med kartlegging av hvem som kommer til å delta fra norsk territorium, i Berlin.

 

Etterord

Hele den Vestlige sivilisasjon bygger på et judo-kristent verdigrunnlag som ikke er ukjent for Islam, men Islam motarbeider disse verdier ved en hver anledning. Man bruker ordet ”Gud” i sine samtaler med Vesten, men mener Allah og altså ikke Den treenige Gud.

 

Vil våre statsledere nå ta dette på alvor tro? Skjønner man nå at denne kongressen er et viktig anslag, det første seriøse som man skriver, på å skaffe seg et skikkelig brohode inn i Europa?

 

Europa frykter i dag Islam såpass at de ønsker arbeidsinnvandring fra steder med ”vestlige ideologier” fremfor den arabiske ideologi, som bl.a. skapte terroranslaget 11. mars 2004 i Madrid. Europa er i alarmberedskap og leter med spesialstyrker etter spor av terrorceller i Berlin(!), London og Paris – spor som av og til ender i moskeene. Hvorfor går sporene dit? Er Koranen ikke bærer av fredens budskap? Men taler derimot om ”krigens hus” (de vantro) og ”Islams hus” (de troende).

 

I en slik kontekst (sammenheng) arrangeres altså ”Den første Arabisk, Islamske kongress i Europa”, i et Berlin som har arnestedet for historiens verste jødehat i sin midte.

Islam ønsker samtaler med Vesten. Men, vi kjenner også Muhammeds berømte taktiske fredsavtale med kuraisj-stammen i Mekka i året 628 (hudaybija-avtalen). Muhammed brøt den avtalen to år senere og undertvang kuraisj-stammen. Slike midlertidige fredsavtaler skal prinsipielt ikke vare i over ti år, sier islams teologer. Vi husker også hva ånden fra Berlin førte til i Münchenavtalen av 1938.

Europa husker også to andre årstall: 732, slaget ved Poitiers der arabere sto mot hærfører Karl Martell av Franken og ble stoppet på sin videre ekspansjon inn i Europa. 1683, slaget ved Wien der den arabiske ekspansjon også ble stoppet.

 

Dette er historien, og en kongress i Europas midte alà den i oktober kjenner vi målet med!

 

 

Tillegg per 17.09.04:

 

Tyskland ønsker nå å forby denne kongressen melder NTB:

http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=18260

 

Tillegg per 22.09.04:

 

Tyskland har forbudt kongressen!