Databrikken for mennesker er her

 

Av Lars-Arne Høgetveit

Fremskritt eller Armageddon? skrev VG Nett for 2 år siden. De skrev da at 25. oktober 2002 kunne komme til å bli en historisk dag i den digitale revolusjonen. Fra denne dag kunne amerikanerne sette en databrikke under huden.

”Tidligere denne uken bestemte amerikanske helsemyndigheter seg for at det er greit å plassere elektroniske databrikker under huden på mennesker. Applied Digital Solutions lot seg ikke be to ganger. Fra og med i dag, starter selskapet ifølge Wired News en massiv kampanje for å få amerikanere til å ta dette store, og kanskje litt skumle, digitale skrittet under slagordet ”Get Chipped”.

VeriChip, som databrikken kalles, koster 200 dollar - omtrent 1.500 norske kroner. I tillegg må man betale 10 dollar i måneden for å holde databasen oppdatert.

Og i denne databasen skal det ligge detaljert informasjon om brukeren, inkludert et unikt identifikasjons-nummer. Det betyr at det vil være mulig å erstatte PIN-koder og andre former for autentisering for å gjøre alt fra å ta ut penger til å lagre sin medisinske historie.

Applied Digital Solution forsikrer om at databrikken er laget med bakgrunn i gode intensjoner. Noen mener derimot at det er nettopp det, gode intensjoner altså, veien til Helvete er brolagt med.
«Djevelens nummer», hevder noen, og frykter at Armageddon er nært forestående. Andre er redd for personvernet i alt dette.
I løpet av året vil det også komme en databrikke med innebygd Global Positioning System, GPS, som betyr at man kan se hvor brukeren er i verden.” (Kilde: Rune Fjeld Olsen,
http://www.wired.com/news/privacy/0,1848,55999,00.html )


Det har i et par årtier vært klart at det kun var et tidsspørsmål før mennesket ble koblet til denne elektronikken. Det er omtrent kun en «brikke» som per i dag mangler før vi kan være inne i temaet gjengitt i den første Bibelteksten under, og det som mangler er den ”Sterke mann” en internasjonal leder som tenker og handler globalt. Denne ”Sterke mann” vil ikke ha godt i sinne. Den første Bibelteksten gjengitt under skjønner vi ikke i sin fulle bredde nå - men vi skal skjønne det når det skjer - det er et godt bibelsk prinsipp.

Det kan vel dermed være på tide å minne hverandre om hva det står skrevet i Johannes Åpenbaring kapittel 13 vers 11-18:
“Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øyne, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt, og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øyne, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live. Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.”

Men det slutter ikke der:
“Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet. Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger. Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger. Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.” (Johannes Åpenbaring kapittel 20 vers 9-15)

I en tid som vår er det også et håp der fremme, i Himmelen - hjemme hos Jesus:
“1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. 2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. 3 Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud; 4 og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort. 5 Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til meg: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne. 6 Og han sa til meg: Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt. 7 Den som seirer, skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.” (Johannes Åpenbaring kapittel 21 vers 1-7)

“I begynnelse skapte Gud himmelen og jorden.” Og Gud som kan det har også muligheten til igjen å sette alle ting i rette stand! Gud være lovet!