Darwinistisk tomrom fylles av Bibelen!

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

Lunde forlag har gitt ut en bok kalt ”Gud skapte”, med undertittel ”Hvordan jorden ble til”. Jeg har ikke lest den, men den sies å frembringe det budskap at jorden er rundt 6000 år gammel og at Gud skapte på seks vanlige dager. Hvilket har dekning i Guds Ord.

Til dette temaet har professor Ingolf Kanestrøm å si i Utsyn nr 13-2004 at ”- det er ikke mange seriøse forskere som vil hevde noe slikt som dette.”

Redaktør i Lunde forlag, Asbjørn Kvalbein kommer på slutten av Utsyns oppslag om denne boken med en interessant saksopplysning: ”Han forteller at boka har gått sin seiersgang i Russland, der den har fylt et tomrom etter den ateistisk-naturalistiske tankegangen som har rådet i Russland. Over 300 000 eksemplarer var solgt i Russland i 1995”.

 

Det var visst noe i at ”Norge, den siste Sovjetstat”, slik den tidligere svenske næringsministeren og sosialdemokraten Bjørn Rosengren sa. Det er stor grad av intoleranse og meningssensur og manglende åpenhet (les gjerne liten grad av fri-forskning) som praktiseres på det naturvitenskapelige området ved våre universiteter og høyskoler. Den ateistiske-naturalistiske tankegang preger institusjonene, men man vil selvsagt ikke innrømme det. Når man lukter ”kristenmanns blod” eller ”Den hele Skrift er innåndet av Gud”, settes alle pigger ut og man er trenet i å sette sine kollegaer og andre som hevder et slikt syn i negativt ladede båser med ”solide akademiske vegger”. Men veggene i disse båsene er nå i ferd med å sprenges i Norge og derfor debatteres temaet i måneds og årevis!