Darwin er død, Gud lever

 

Av Jørgen Høgetveit

 

"Darwin er død, Gud lever                    

i Amerika" skriver Aftenposten den 8.mai-2004 over to sider i sitt bilag.

Artikkelen er rikt utstyrt med bilder og kommentarer fra kreasjonistenes store museum i San Diego i USA.

Etter å ha lest i gjennom artikkelen undrer det en at en stor vanlig dagsavis viser så stor interesse med så vidt balansert fremstilling av synspunktene de tydelig ikke er enige, mens man i mange norske sammenhenger får betydelig motstand og vansker med å få publisert stoff av samme slag - endog i kristen sammenheng.

 

Aftenposten skriver videre: ”Museet forteller Jordens historie og Bibelens skapelsesberetning - for å gi svarene på: "Hvor kommer vi fra? , Hva er meningen med livet? Hva skjer etter døden?" Det er Creation Research (ICR) som holder til her med sine 50 forskere i den privat finansierte organisasjonen.

Henry Morris  - grunnleggeren av museet - går direkte på sak og konfronterer Darwin og all den motstanden de har fått høre siden han kom med sine forklaringer på de grunnleggende spørsmål.  Morris og hans folk vil bekrefte skapelsen med sine forskere. Morris skrev allerede på 60-tallet "The Genesis Flood" som er en bokstavtro og et bibelsk alternativ til det man doserer rundt i verden. Han hevder at "Bibelen er historisk korrekt" og "vitenskapelig korrekt bokstavelig talt." Jorden er "ung, rundt seks tusen år gammel." Han avfeier Darwin og hans medløpere som har dominert verden de siste 300 år - som en "falsk religion".

"I utviklingslæren er mennesket kun et utviklet dyr, fortsetter Morris. - Hvis Bibelen er sann, som vi selvfølgelig tror, er mennesket Guds skapning. Vi søker sannheten, en sannhet som er i samsvar med Guds ord. Dette faller mange tungt for brystet. Akademikerne starter med å ignorere oss, for så å gjøre narr av oss. Nå er de sinte på oss, og slåss mot oss. Vi gjør fremskritt!"

ICR er i dag en lobbygruppe for kristne konservative i USA, "og kan ta en del av æren for at den bibelske skapelsesberetning møter stor aksept blant amerikanerne. Nylig viste en spørreundersøkelse at rundt 60% av den amerikanske befolkning tror skapelsen skjedde i løpet av seks dager, mens neste halvparten  tror at mennesket ble skapt i Guds bilde for rundt 6000 år siden."

I museet fremstilles de viktigste bibelske hendelser som klare vitenskapelig fakta, til stor forargelse for de andre forskere. Great Canyon får bibelsk forklaring og Babylon er rekonstruert som den første byen etter Syndefloden. Skapelsen og menneskehetens historie fremstilles faktaorientert og greitt, "spennende og lett forståelig." Dinosaurene plasser i bibelsk tid og ikke 75 millioner bakover. Skoleklassene strømmer til!

 

Siden russerne fikk opp Sputnik i 1957 var kreasjonistene på defensiven. Russerne baserte seg jo på materialismen som igjen hviler på Darwinismen. For å komme på høyden igjen - tok myndighetene utviklingslæren inn i skolene i naturfagundervisningen, men Morris startet sin motkamp og har tørnet sammen med biologer i 37 stater. De har sågar vært i retten og nå er de kommet sterkt tilbake i store deler av USA. De håper på en avgjørelse i Høyesterett for sin sak slik at de får fri adgang til skolene.

 

Aftenposten forteller at i Norge er kreasjonismen særlig utbredt i lavkirkelige miljøer og deres friskoler, og det skal vi gjerne tro med den utviklingen hedenskapet fortsetter med i Norge så lenge de er så få på skansene for "Troens første artikkel" - mot den materialistiske forståelsen av skapelsen og livet alà Darwin og Marx. Her er man i flg. Aftenposten og deres kilde prof. Hessen  "utdatert og håpløs".

Årsakene finner han bl.a. i at: "Kunnskapsnivået er også generelt lavere i USA. USA er i tillegg  preget av en religiøsitet som vi ikke finner  i Norge." Tenk det Hedda! Hybris - altså hovmodet - er den store hovedsynd og begynnelsen til undergangen. Denne lille utkanten med ca. 4 millioner "Bør Børsoner" skal liksom være så mye klokere enn de ca. 250 millionene med store ressurser i USA - forresten mange av våre etterkommere! At de er mer religiøse er lett forståelig - for de fører røttene sine tilbake til de som måtte flykte bl.a. for forfølgelsen fra katolikker og andre i Europa, og fant et fristed i USA som de bygde opp til en mektig frihetsstat som har reddet "Det gamle Europa" minst to ganger fra å bli langt under materialismens totalitære åk! Disse ideologiene som både kommunismen og nazismen representerer. I reportasjen ser ICR klare sammenhenger mellom disse og Darwinismen.

 

De sier mot slutten av artikkelen: "Skapelsesteoriens store utbredelse har klart å gjøre med amerikansk kultur. For å forstå årsakene til skapelsestroen må en forstå Amerika. Man må forstå betydningen av kristendommen og kirken. Amerika er grunnlagt på religiøse prinsipper, og de protestantiske og kalvinistiske ideene er fortsatt sterke." - - - "Kreasjonistene står sterkt i de konservative politiske miljøene i USA". Mange av dem er like "engasjerte motstandere av abort, seksualundervisning, homofili, feminisme og militærvesen som de er tilhenger av   

Skapelsen."

 

Avslutningsvis svarer de på spørsmålene som ble stilt innledningsvis:
"Created by God.
Designed to serve God. Eternity with God." (Skapt av Gud. Formet for å tjene Gud. Hos Gud i all evighet.)

Mye tyder på at man også i Norge skal lykkes i å kjempe ned materialismen og den ideologiske fundamenter, selv om bl.a. kristne konservative lektorer gjør seg til av at de ikke vil kalles kreasjonister om det betyr at de tror på en ung jord og seks skaperdager, uansett hvor mye Bibelen sier akkurat det!