Bryllupsfest i Larvik – hva står i Bibelen?

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

 

NTB melder i Tønsberg Blad 10.06.04: ”Og selv om Hagen har ett og Treschow to ekteskap bak seg, skal festen avvikles i tilnærmet kongelig format.”

 

Det er åndelig tørketid over Norge når teolog og statsminister Kjell Magne Bondevik kommer til dette gjengifte bryllup. Signaleffekten er klar – han legger ikke vekt på Guds ord, selv om han gav en Bibel i gave, der apostelen taler om ekteskapet og om enkers ekteskap: De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru. En hustru er bundet så lenge hennes mann lever; men når hennes mann er hensovet, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.” (1. Korinterne 7, 10-11 og 39)

Ved en skillsmisse har vi mennesker altså ikke anledning til å gifte oss igjen før den forrige ektemakten er død, det er viselig anlagt til beste for oss. Det hindrer ”seriemonogami”, det hindrer sjalusi osv. Statskirken følger allikevel opp i Larvik med forrettelse av biskop Sigurd Osberg, som da bruker Guds hus til å bryte Guds klare ord og samtidig vannhellige Hans hus.

 

Hvor lenge vil Gud se i nåde til oss nordmenn? Vi har et samfunn som skriker etter moral og som nå preges av utroskap, skillsmisser og drap. Grunnloven vår er tuftet på den kristne § 2 som konstituerer Norge. Den konstituerer også hva et kirkerom kan brukes til og synd i mot Gud er ikke et kirkerom verdig.

 

Det er en vei ut av dette som du kan lese om i Esaias kapittel 1 vers 18:

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om ders synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.”  Her går veien til det gode liv i nåtid og i evighet. Et hvert menneske er en synder for Gud, men det finnes en vei for deg og meg til på Dommens dag å bli sett på av Gud, gjennom Hans sønn Jesus Kristus - som syndfrie. Men da må vi ikke forsvare synden, men gi Gud 100% rett om vårt liv og legge vårt liv i Hans hender!