Bispekandidater uten Bibelen

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no, 01.11.04

 

En større norsk misjonsorganisasjon har på mange måter gitt en blankofullmakt til at Ole C. Kvarme (biskop i Borg) er den beste av de bispekandidater som er aktuelle til Oslo bispedømme. Men dette skjuler det faktum at ingen av disse kandidatene lærer bibelsk, de avviker på flere punkter. Derfor er NLMs uttalelse gjennom gen.sek. Ola Tulluan om at Kvarme en den kandidat han har ”stor sympati for”- lite bibelsk veiledning i en frafalls tid.

 

Det er meget mulig at misjonsbladet Utsyn (nr. 21-2004) hadde de beste intensjoner med å kartlegge hvilke syn de aktuelle bispekandidater til Oslo bispedømme har. Men utgangspunktet blir veldig feil når vi på forhånd visste at ingen av dem er egnet til en slik stilling. Hvorfor bruke tid på dette utover en advarsel til den enkelte Utsyn leser om at man nå for alvor bør vurdere en utmelding av en organisasjon (DNK) som er politisert og der den rådende praktiserte ”teologi” er på vei mot fortapelsen siden man offisielt ofte støtter homofili, gjengifte der kona/mannen fremdeles lever og tuter med de ulvene som vil ha jødene ut av sitt og Herrens kjerneland Judea og Samaria.

Ole C. Kvarme hører, så vidt jeg har forstått, til dem som ønsker opprettelsen av en ”Palestinsk stat”, en stat som i følge Bibelen ligger i jødisk kjerneområde og ikke østenfor sine brødre som Bibelen omtaler bostedet til det arabiske folk. Kristenfolket finner ikke dekning i Guds Ord for å selge ut Judea og Samaria til arabisk overherredømme – tvert om.

For et par år siden siden sa Kvarme til Fredrikstad blad, etter et personlig møte med Yassir Arafat ”Dette oppgjøret virker reelt og ikke bare noe som blir sagt overfor folk fra vestlige land, sier Kvarme.” Han siktet til Arafats ”ønske” om å tøyle terrorisme fra ”palestinsk jord” for eksempel i form av selvmordsterrorisme.

 

I profeten Sakarias 12, 1-3, leser vi: ”Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: 2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. 3 Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.” Alle jordens hedningefolk står det å lese og det synes å skje! Gud har også, i tillegg til Jerusalem, gitt jødene helt konkrete geografiske løfter om landområder - akkurat som Ismael som er stamfar til araberne har fått sitt landløfte østenfor sine brødre (jødene) som det står i 1. Mosebok 16,11-12  ”Ismael…og han skal bo østenfor alle sine brødre.” Jødene fikk sitt landløfte til Israel av Gud da Abram sto på fjellet Elon More ved Sikem (825 m.o.h., midt i kjernen av det noen kaller ”Nablus på Vestbredden”). Fra Elon More skuer vi ut over store deler av landområdene omtalt i bl.a. 1. Mosebok 12,1-7. Løftene gjelder den dag i dag og vi vet også hva som står i 1. Mosebok om hva som skal skje med dem som ikke vil velsigne Israel (se 1. Mos. 12,1-3.), de vil komme under Herrens forbannelse. Herren har tiltenkt araberne å bo østenfor sine brødre, står det å lese i Bibelen - der har de sitt landløfte, som allerede nevnt.

 

Man vi også minne om at Kvarme i sin tid var svært delaktig i at Per-Otto Gullaksen fikk en domprost stilling i Fredrikstad. Gullaksen støtter under gitte betingelser både uekte gjengifte og homofili. Etter eget utsag lever han i hor siden ha sier at han er skilt og gift igjen uten at kona er død. Gullaksen var ikke innstilt fra menighetsrådet! Han er også sentralt plassert i den hemmelige frimurerlosjen.

Dette er Ole C. Kvarmes praktiserende forhold til Guds Ord og det bør NLM nå redegjøre for siden de langt på vei gir en anbefaling av Kvarme!