Sosialister og Bildenbergere

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no, 13.12.04

 

Det har blåst litt rundt statsminister Bondevik, stortingsrepresentant Riise m.fl. de siste dagene fordi de har hatt kontakt med det visse media oppfatter som konservative kristne miljøer i USA. Der har politikerne mottatt bl.a. tips og råd om hvordan politikk bør føres.

Dette finner altså den ”sosialistiske åndelige elite” i våre massemedia verdt å bruke mye tid på – uten at de i samme åndedrag vier sine ”partikollegaer” litt oppmerksomhet bl.a. mht ”Den sosialistiske internasjonalen”.

Den sosialistiske internasjonalen frekventeres ofte av norske sosialister og politikere som Torbjørn Jagland, Gro Harlem Brundtland m.fl.. De søker sine egne og gjerne i det man nok må kalle overnasjonale fora som har mål for sitt virke som en kristen ikke kan forenes i. Man har blant annet, så vidt man vet, ofte Midt-Østen problematikken oppe som tema. Og fra det man vet er dette svært tøft i disfavør av Israel og dermed jødene. Her legges mye politikk som direkte implementeres inn i politikk i Norge, Frankrike, Spania m.fl. stater.

De norske media viser her med tydelighet at de er svært selektive mht hvilke saker som ønskes omtalt.

 

En anne gruppering som media burde sette sine sannhetssøkende(?) journalister på er Bildenbergergruppen som også opererer verdensvidt og har som et av sine mål en verdens regjering, en ny verdens orden, slik jeg har forstått det. Her frekventerer, så vidt jeg vet, sentrale politikere fra flere politiske leire og opererer overnasjonalt om man vil og i sammenhenger som ikke er forenlig med vår norske Grunnlov. Norge kan ikke ta del i slike overnasjonale og suverenitetsavgivende sammenhenger, slik målet er formulert.

 

Sakene over viser oss hva som er retningsgivende for norsk journalistikk, en gruppering som vi fra undersøkelser vet tilhører venstresiden i stor grad. Ville det ikke vært mer redelig å drive slik kampanjejournalistikk åpent, og ikke med en såkalt ”til beste for Norge” merkelapp?

Dermed er utfordringen gitt – lag en liste over politikere som reier på møter i den sosialistiske internasjonalen og få frem hvilke saker som drøftes og hvilke strategier som legges! Det jeg vet om denne sammenhengen er at den ikke er kristen konservativ i den forstand at den understøtter den norske Grunnlov, for den tenker i nasjonalstaten og er langt fra en globaliseringstenkning!