Argumenter mot banning og annet snakk, Del II

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no, 09.11.2004

Banning og grovt snakk er kultur nord på får en høre fra de ”kulturbevisste”, fra tid til annen. Men hva viser et kort Internet søk i Aftenpostens arkiver?

5. ”Skole bannlyser all form for banning, 13.02.2002

Hører læreren en elev bruke et fy-ord på Seterbråten skole i Oslo, vanker det melding hjem til foreldrene for eleven. Elevene synes tiltaket som ble innført mandag denne uken er bra.                                        - Vi har nå nulltoleranse for banning og trakassering. I høst spurte vi elevene hva det verste med skolen er. De svarte mobbing. Vi spurte dem hva det er som gjør at det blir mobbing. De fleste er enige om at språkbruken er viktig, sier rektor Lillan Wittenberg til Dagbladet.

Får en av de 350 eleven ved barneskolen melding med hjem til foreldrene, må den leveres i underskrevet stand på skolen igjen. Ved den fjerde meldingen innkalles foreldrene til konferanse på skolen.

Tiltakene støttes av foreldrene, og elevrådet har vært med på å utforme reglene.

- Vi mener det er nødvendig med grensesetting. Det synes som om grensene for oppførsel er blitt flytende, og dette har noe med hvordan barn forholder seg til voksne å gjøre. På vår skole skal de voksne ta makten tilbake, vi må vise hvem som faktisk er lærere, sier Wittenberg.”

 

6. ”Forsvarssjefen til krig mot banning, 9.11.2001

All stygg ordbruk og banning skal bort. Det er forsvarssjef Sigurd Frisvolds klare ordre til befalet i Forsvaret.                                                                                                                                                              - Slik adferd skader Forsvaret. Hvis denne typen forhold fortsetter, vil vi ta fatt i det enkelte befal og ty til disiplinær oppfølging om nødvendig, sier forsvarssjef Sigurd Frisvold. Han utelukker hverken refs eller pengebøter for å få bukt med uvesenet, skriver Dagsavisen.

Bakgrunnen for Frisvolds korstog mot befalets ordbruk er et brev fra rekrutten Jarle Mong. 20-åringen fra Egersund, som er personlig kristen, reagerte på det grove språket befalet brukte overfor rekruttene, og også på den utstrakte bruken av mer eller mindre standardisert militærsjargong. Da Mong ikke vant gehør for sin protest hos troppens tillitsvalgte, sendte han like godt et brev til forsvarssjefen. To uker senere kom svaret fra Frisvold.

- Jeg har sendt brev til alle generalinspektørene hvor jeg har gjort dem oppmerksom på problemet og bedt dem om å fjerne uønsket adferd, sier Frisvold. Han understreker at pen og ryddig språkbruk er en del av godt lederskap.”

 

7. ”Stenger skolen på grunn av banning, 5.10.2001

Elevene banner så mye at rektor ved Senjahopen skolen i Troms stenger skolen mandag. Rektor Raymond Londal er lei av banningen og uakseptabel adferd blant elevene. Han vil at lærerne skal bruke mandagen til planleggingsdag for å få situasjonen under kontroll, skriver Troms Folkeblad.                                                                                                                                                                 - Jeg har drøftet situasjonen med oppvekstsjefen. Vi er kommet til at det er viktig å gi lærerne og personalet en dag i tenkeboksen for å sette ord på problemet og tydeliggjøre overfor alle involverte behovet for å få en endelig slutt på ukulturen, sier Londal til avisen.

Han mener elevenes oppførsel skaper uholdbare arbeids- og undervisningsforhold ved skolen.

- Det virker som det er blitt aksept for en kultur blant elevene at de på skolene kan oppføre seg fritt, sier Londal.

Rektoren ønsker at hele samfunnet skal ta et tak for å få elevene til å oppføre seg, og at de voksne skal gå foran som et godt eksempel.”

I følge Aftenposten, den 4.1.2001 aviser NRK en klage fra Kristelig Kringkastingslag over språkbruken i kanalen, på denne måten: - I et svarbrev avviser NRK kritikken og begrunner dette blant annet med at kanalen anser det som en plikt å vise alle forhold i norsk samfunnsliv og at den har en provokatørrolle i samfunnet.

Da vet vi det, sosialistene i NRK og andre med samme livssyn - ønsker bevisst å ødelegge Norge – og gjør det. Lar du dem gjøre det? Forsvarssjefen tillater ikke slikt språk! Guds Ord gjør det heller ikke!