Al. Qaida angriper Vestens økonomi

 

Av Jørgen Høgetveit

 

I økonomiske kretser sier man om dynamoen i verdensøkonomien USA - at når den rikeste staten Californi blir forkjølet - får resten av USA bronkitt og verden alvorlig lungebetennelse i sin økonomi. Dette vet de som nå vil knuse Vesten og all dens sivilisasjon. Derfor retter de sine slag mot verdenshandelen på forskjellige måter - og mot den energiressursen som både driver produksjonshjulene - oljen - transportrutene og  handelens administrasjons-sentra. De driver med direkte angrep som angrepene på Twinn Towers - WTC - div ambassader ute i verden, kommunikasjon både med båt- og jernbanetrafikk og  datakommunikasjonen som de satser hardt på å få til å bryte sammen. Det er dog en ting de glemmer - og det er maten. Uten mat sykner de selv bort også. Og mesteparten av matproduksjonen foregår på vestlige arealer - fortrinnsvis USA - og med vestlig kunnskap og teknologi.

 

Aftenposten i en femspalters artikkel 7.6-04.skriver om landet med 1,3 milliard innbygger av flittige never som nå har verdens nest største økonomi etter USA. De skriver: "Landet er ikke spesielt rikt på råvarer. Derfor drives etterspørselen og priser oppover i takt med den kinesiske veksten. Samtidig som skipene bringer kull, metaller, olje og byggematerialer inn til Kina, sendes andre skip ut med billige ferdigvarer." De skriver at Japan var først ute med å utvikle industri og velstand - nå kommer Kina etter med stormfart, men fremdeles er det et jordbruksland med 800 millioner som bor på landsbygda. Japan henter etter tidligere oppgaver - ca. 90% av energien sin fra Midt-Østen og en regner med at Kina henter mye fra samme kilder og det er interessant m.h.p. en annen artikkel Aft. hadde samme dag. Den het. "Al-Qaidas neste mål: Oljen." Planmessige og effektivt retter denne terrororganisasjonen våpnene sine mot sentrale deler av det økonomiske liv i Vesten. Først prøvde de seg flere ganger på Twin Towers og lyktes til slutt. WTC - verdens handelssenter falt i grus i USA. Så går de til angrep på en rekke kommunikasjons- og forsvarsenheter samt ambassader som har en viktig handelspolitisk funksjon. De vet at Vestens ryggrad i betydelig grad er produksjon, frihandel og økonomi. Men dette igjen hviler på energi - nærmere bestemt oljen. Og den kommer i betydelig grad fra Midt-Østen og Saudi-Arabia - deres aller helligste land. Al-Qaida hater fremmede i dette land som dessuten furnerer mange land med vanhellige med det som bærer deres velstand og motstand. Det skal knuses og nå retter de sin angrep mot oljen i Saudi- Arabia. Om oljen der skriver Aft. "Men oljeledninger, lageranlegg og utskipningshavner ser ut til å være lette å ramme. Den tidligere CIAagenten Robert Baer, som er spesialist på Saudi Arabia, uttalte allerede i fjor at den saudiske oljeeksporten ville gå ned med flere millioner fat om dagen i flere måneder dersom Al-Qaida gjennomfører det han kalte et moderat angrep mot oljelageranlegget Abqaig, som ligger 40 kilometer fra Den persiske Gulf. "De hevder at anlegget er nærmest ubeskyttet. Ødeleggelser vil kunne føre til at råoljeprisen "kan komme opp i både 70 og 80 dollar pr. fat. Ved siden av USA har Osama Bin Laden for lengst utpekt den saudiske kongefamilien som sin hoved-motstander." Saudihuset kan bli styrtet - det er allerede sterkt splittet noe som igjen kan føre til at de vil måtte trekke ut store mengder kapital fra USA hvor de er investert. Kapitalflukten kan bli enorm. Dessuten sier Bin Laden at han har 1800 utrustede folk spredt rundt i verden klar til megaslag. De har vist hva de kan - så en bør ikke ha noen illusjoner og den vold de kan sette i gang. Som de sier: Vi elsker døden - og dere livet.

Det mest interessant ved denne situasjonen er hvilke lys profetiene kaster over denne voldsomme oppbyggingen av de gule folkeslag og deres avhengighet av oljetilførselen fra Midt-Østen. Den vil trekke dem dit med uimotståelig kraft med store hærstyrker den dagen oljesystemet der begynner og rakne. Da nærmer vi oss raskt Kongene fra Østen med hærstyrker på 200 millioner som Åpenbaringen taler om. Elvene som stenger adgangen til Israel kan Tyrkia tørke ut med sine store dammer og marsjen kan fortsette til Harmagedon. Vesten vil også skjelve i grunnvollene og fortsette sin kamp om dominansen av Midt-Østens olje og posisjoner. Vesten synes allerede å samle seg - etter et vist sololøp av den angloamerikanske verden med USA foran. Men nå synes Europa å komme med og FN . Ser man ellers på det store geopolitiske spill - sier det meste en at når går det fort mot avslutningskampene. Da gjelder det å kjenne Guds Ord, kjenne tingene igjen, la seg trøste av det og ikke skremmes på avveier - men tvert imot være rede til kanskje både trengsler, men også Jesu omsorg , hjelp og til sist bortrykkelsen som Han har lovet sine.*