Når en gang vi samles i himlenes sal

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Vi starter det nye året med sangen O jul med din glede, der i hvert fall siste verset og antagelig også vers fire,
er svært ukjent for de fleste:

 

 O jul med din glede

 

Fra http://no.wikisource.org

1.   O jul med din glede og barnlige lyst
      vi ønsker deg alle velkommen;
      vi hilser deg alle med jublende røst

      titusinde gange velkommen!

Ref.: Vi klapper i hendene,
         vi synger og vi ler,
         så glad er vi, så glad er vi.
         Vi svinger oss i kretsen og neier (damene to ganger)
 
       og bukker (herrene to ganger).


2.   I Østerlands vise, I tre vise menn,
      vi vide hvorhen I vil drage;

      thi vi ville også så gjerne derhen
      og eder på reisen ledsage.

Ref.

3.   Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
      kom skynd deg og gi meg den annen,

      så knytter vi kjærlighets hellige bånd
      og lover at elske hinannen.

Ref.

4.   Om stormen den tuter og sneen vi ser
      det kan oss dog slet ikke skade
      thi våren og julen oss alltid er nær
      blot vi ere fromme og glade

Ref.

5.   Når en gang vi samles i himlenes sal
      og synger om jul med sin glede
      vi takker og jubler i tusinde tal
      for tronen i himlen at trede

Ref.