Leve for Herren

 


Fra Kristus vår rettferdighet. Korte utdrag fra C. O. Rosenius’ husandaktsbok for 31. dag publisert i www.Kommentar-Avisa.no – 01.02.15

«Han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv.» (2. Kor. 5,15)

At ingen synd skal fordømme deg noe mer, skal Kristus sørge for. At alt det onde som ennå bor i ditt kjød, og som kan bryte ut når som helst,
ikke tilregnes deg, vil han og sørge for. Ja, han vil også sørge for at du ikke blir dømt etter loven, men får leve under nåden, hele tiden,
så lenge du blir i troen på ham.

Men så ønsker han til gjengjeld at du her på jorden skal leve for ham, at du er brennende for hans ære og for de menneskers frelse han har
kjøpt med sitt dyre blod.

Disse mindre ting skal du få ta deg av, mens han, din yppersteprest og overhode, vil ta seg av den store forsoningssaken overfor Gud.

Kan det vel tenkes rikere vilkår og saligere fellesskap for fattige syndere som meg og deg?


Utgitt av Lunde Forlag A/S.