Vi nærmer oss igjen påske og rettferdiggjørelsen beskrives her av Rosenius.

Tilregnet

Fra C. O. Roseniushusandaktsbok for 6. dag publisert i www.Kommentar-Avisa.no – 06.04.14

«Slik priser også David et menneske salig når Gud tilregner det rettferdighet uten at det har gjort noen gjerninger.». (Rom. 4,6)

Her sies det i klare og bestemte ord at et menneske kan være rettferdig for Gud selv om det ennå kjemper med synden. Det står uttrykkelig at når Gud rettferdiggjør et menneske, skjer det ikke ved at han utsletter synden i seg selv. Nei det skjer ved at det blir tilregnet rettferdighet.

Vi blir gjort rettferdige ved at Gud tilregner oss den rettferdighet som ikke finnes hos oss. Derimot tilgir og skjuler han våre synder. Da ordet rettferdiggjør kanskje kan være tvetydig for noen, bruker apostelen her ordene tilregne rettferdighet. Senere forklarer han det med Davids ord om at det menneske er salig som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger, prises salig, og dermed er det sagt at det ikke finnes rettferdighet i dette menneskets eget vesen. Det menneske som Herren ikke tilregner synd. (Rom. 4,6-8). Samtidig betyr det at syndene fremdeles finnes hos den troende, men de tilregnes ikke, de skjules.

Skriftens viktigste oppgave er å forkynne Kristi stedfortredende gjerning og hans rettferdighet som tilregnes den synder som tror på ham.

(Kilde: Kristus vår rettferdighet, korte utdrag av C. O. Roseniushusandaktsbok. Utgitt av Lunde forlag A/S.)