I mine hender


Fra C. O. Roseniushusandaktsbok for 9. dag februar publisert i www.Kommentar-Avisa.no – 09.02.14

«Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» (Jes. 49,16)

Det er med god grunn biskob Hersleb mener at ordene ”Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg” sikter til naglemerkene i den Herre Jesu hender. Disse viste han ofte disiplene etter sin oppstandelse. Hersleb føyer til: ”Nablegapene i Jesu hender er en stadig påminnelse for ham om dem som han lot seg gjennombore for. Der har han skrevet seg inn, ikke med blekk, men med sitt eget dyre blod. Ikke overfladisk, men tvers igjennom – med jernnagler, for at han aldri skulle glemme oss. Det ville han heller aldri kunne gjøre!”

I disse sårene er vi alle innskrevet til evig tid, fordi vi har del i den forsoning som skjedde i Kristus Jesus. Skriften har klart åpenbart det. Intet kan skille oss fra å eie vissheten om dette, hvor fortvilet det enn kan se ut.

Selv om vi er falt fra Herren og ikke lenger står innskrevet i livets bok, står vi allikevel skrevet inn i Kristi forsoningsverk. Det vil si at denne forsiningen også skjedde for oss og kan aldri bli ugyldig. Den gjelder evig og bringer alltid salighet med seg når vi tar imot den. Dette forstod sangeren som skrev dette:

”Deg være lov jeg min vantro kan slippe,
jeg står innskrevet i himlen som din!
Før ville moren sitt diebarn svikte,
før jeg av deg skulle utslettet bli!


(Kilde: Kristus vår rettferdighet, korte utdrag av C. O. Roseniushusandaktsbok. Utgitt av Lunde forlag A/S.)