Hatet av verdenAv Jan Pedersen publisert i www.Kommentar-Avisa.no – 14.04.14 (Første gang publisert i Bud fra Havet nr. 2,2014.)

 

Les Johannes 17, 14-18.

«Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet. Likesom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden,..»

Jesus ber for oss kristne. Han ber ikke for den onde verden, den verden som har vendt Jesus ryggen.

Å være av verden, betyr å være formet av verden. Da tenker og velger og vurderer en slik verden gjør.

Å ikke være av verden, betyr å tilhøre Jesus. Det gir livet et helt annet mål og innhold, enn det verden har.

Når verden oppdager dette, hvordan reagerer den? Jo, sier Jesus: med fiendskap!!

 

Disiplene må nok leve i verden, MEN DE ER IKKE AV DENNE VERDEN! Her skal vi være, der Jesus ber for oss at vi skal bli bevart fra det onde.

Det skjer ved at vi "helliges", er innviet til Gud. Da er vi i Guds varetekt og i Hans tjeneste. Ja, enda mer: "hellige dem i sannheten". Det er Guds plan og hele frelsesplan. I den sannheten skal vi få være! Og dette kjenner vi, fordi Han har åpenbart det i sitt Ord.

Så er vi av Jesus helliget for tjenestens oppdrag- å dra ut i verden med evangeliets sannhet.


Det var dette de fikk kall til, de første kapteinene og sjømannsprest Birger Hall i Cardiff, da de startet Den norske Broderkrets på Havet i 1885.
Så sant vi lider med Jesus Kristus, skal vi også vite at vi er omsluttet av den samme Jesus-bønnen: Fader, du ga dem til meg. Bevar dem fra det onde!