Det å lide med Kristus


Av Martin Luther, publisert i www.Kommentar-Avisa.no – 02.06.14


Men dersom vi er barn, er vi også arvinger, men Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også
skal bli herliggjort med ham.
Rom. 8, 17.


Luthers Kirkepostil, D. 2. s. 355:

Vil du være en Jesu Kristi medarving og ikke lide med Ham, vil du være Hans bror og ikke bli lik Ham, så kan du være overbevist om at Han på den ytterste dag ikke vil erkjenne deg for sin bror og medarving. Men Han vil spørre deg: Hvor har du din tornekrone, ditt kors, dine nagler og din hudfletting! Han spør deg også om du har vært en vederstyggelighet for hele verden, likesom Han selv og alle Hans lemmer fra verdens begynnelse av har vært. Kan du ikke bevise dette så vil og kan Han heller ikke anse deg for sin bror. Kort sagt, vi må alle sammen lide og bli likedannet med Guds Sønn, ellers blir vi heller ikke opphøyet i herlighet med Ham.

Side 320: Den som vil være en Kristi bror og medarving, han må også være villig å bli en martyr og deltager i Hans lidelser.