Den store Julesangen

 

Andakt av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.12.13

 

Det er noe rart med jul. Den kommer til oss på en eller annen måte. Vår reaksjon er forskjellig: noen tror og takker, noen tviler og ofte fortviler, noen er vantro og fornekter.

 

Julens hovedperson, Jesus, hadde en nær venn som synger om den første julen i verden. I Johannes 1, 1-5 synger han en hymne som menigheten har brukt som vekselsang, "der de lovsynger Kristus som Gud". Sangen har et opplegg der strofene er lett å forstå, lett å huske, lett å gjenta!

Noen mener denne første store julesangen, kalt "prologen" varte fra vers 1 til 18.

Her i det hedenske Efesos bekjenner mennesker som er blitt kristne, at slik talte Gud fra BEGYNNELSEN, at Jesus er begynnelsen, at Gud er begynnelsen, at Jesus er Gud. Dette levende Ord skaper fortsatt. Jesus er det levende ordet i hele GT. Han bryter også ned, og Han bygger opp, Han dømmer og skaper nytt liv.

 

Det var Jesus fra evighet Johannes hadde gått sammen med i Galilea og Judea. Han hadde sett Ham hengende på et kors - Gud korsfestet! Fra før skapelsen, nå født som menneske, gir sitt liv for den verden Han hadde skapt!

Tross mørkets angrep på mennesket, for å slukke Guds Lys, så har dette ikke lykkes. Gud holder tross alt fast på oss mennesker. Dette utløser jubelsang.

Først ved at Guds sendebud, englene, sang det utover Betlehems marker en mørk natt, i et lyshav: Jesus-Frelseren er født! Og et himmelsk kor synger det evige refrenget: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYESTE!

 

Og så toner det gjennom kirken i 2000 år: Gud tar bolig iblant oss, og vi ser Hans HERLIGHET! Den er full av nåde og sannhet!


Mangelvare i vår tid? Kanskje mer nå enn i de tidligere generasjoner vi kjenner.

Kanskje vi skulle begynne å synge julesangen til Johannes på nytt i hjem og kirke! Kanskje det på nytt skal få skape LIV!?

 

Gledelig fest for Jesu komme til oss!

 

             ******
 

LYS-havet fra himmelen

 

Et lyshav i fra himmelen

det strømmer over jord hen

Med englesang om himlens Sønn,

Han er vår sjels den sanne venn.

 

Et gledens bud om frelse stor

er født av Gud til arme jord

Her synden hersker mørk og ond

får streif av LYS fra himlens rom

 

Det er all gledes sanne grunn

for Ordet av Guds egen munn

er oppfylt fra Hans Kongestol

og toner fritt utover jord.

 

Så stem nå i med englers sang

i julens glade altergang

La hjertet åpnes mot Hans lys

som fjerner synd og mørkets gys

 

Vær glad min sjel pris Hans navn

alt er gjort vel oss helt til gavn

Det beste som er gitt til jord

er Guddoms Sønn ved Herrens Ord.

 

Jørgen Høgetveit