Velg Imanuel

Andakter av Per Nordsletten, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.08.12

Les: Jes. 7, 10 – 15

Akas får en særlig oppfordring til å be om noe fra Herren, men han er så likegyldig, verdslig og fiendsk, at han svarer like ut, at han ikke vil begjære noe av Ham, og det endatil da ytre nød og fiender trykket ham.
Men hvor mange er det da ikke, som ligner ham den dag i dag. Hvor ofte gjentar ikke Herren i sitt ord løftet om, at alt det vi ber om i Jesu navn, det skal vi få; men hvor mange er det ikke som forakter denne Herrens oppfordring og vender seg likegyldige bort fra Gud, slik som Akas gjorde, og som det derfor vil gå som det gikk ham.
Du som leser dette, hvordan har du det med Gud? I hvilket forhold stiller du deg til Ham? Kjære, undersøk dette nå i dag.
Herren ga et tegn, en jomfru skulle føde en sønn, og Hans navn skulle være Immanuel, Gud med oss. Men profeten måtte kalle sin egen sønn Maher Sjalal Hasj-Bas, navn som skulle betegne den straff og ulykke, som skulle komme over Akas og folket for deres gjenstridighets skyld.
De fikk altså velge, men valgte dårlig, til sin egen både timelige og evige ulykke.
Kjære, nå får du også velge. Har du valgt Immanuel? Har du hengitt deg helt og i sannhet til Jesus? Å, da er du lykkelig. Da er Han først ved troen i deg, og så er Han også med deg, og når Han er med deg, kan ikke noe skade deg. Da skal alle ting tjene deg til gode; og jo flere prøvelser, kamper og trengsler du har, desto flere bevis får du på, at Herren vil deg vel, og Han har sagt: Jeg er hos ham i nød, jeg vil fri ham og herliggjøre ham. Ser det for din egen fornuft dårlig ut, at du har valgt Jesus til din eneste skatt, og ler og spotter verden over det, så vær bare stille og klyng deg til Ham, det skal snart vise seg, hvem som har valgt den beste del.