Kom sammen – om Ordet!

Andakter av Per Nordsletten, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.12

Les
: Luk. 1, 39 – 45

Bortsett fra det dype, store og til dels hemmelighetsfulle i disse ord er de også et vitnesbyrd om den velsignelse, Guds barn har av å komme sammen og samtale om de ting som for dem er det viktigste av alt, nemlig livet i Jesus Kristus.
Hvor ofte har man ikke erfart, at det åndelige liv er blitt styrket og vederkveget, når man kom sammen til felles bønn og betraktning av Guds ord. Men de troende går ofte glipp av denne velsignelse, dels fordi de ikke kommer sammen, når de har anledning til det, dels fordi, at når de møtes og treffes eller kommer sammen, enten taler om verdslige, unødvendige ting eller om ting, som ikke gir liv.

Når nå alle trodde dette, og enhver var årvåken over seg selv, hvor mye synd kunne ikke da unngås, og hvor mye velsignelse mottas.
Den kan ikke gråtes nok over, den skade som man lider p.g.a. av sin sløvhet, - skade både for seg selv og andre.
Å, at vi kunne vekkes av vår søvn og bli varsomme og forsiktige og omsorgsfulle for egen og andres frelse, at vi kunne omgås som lysets barn, ha salt i oss selv og oppbygge den ene den annen. Vi trenger det så såre vel, for våre fiender forsømmer ikke å gjøre oss all den skade og fortred som de kan; de benytter tiden flittig på sin måte.

La oss nå benytte denne dag med hellig varsomhet. Gud vil gi oss sin nåde til det, om vi ber Ham om det.