Herren, vår rettferdighet!

Andakter av Per Nordsletten, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.07.12

Les
: Jer. 33, 14 – 17

Disse ord viser enhver fortapt og i seg selv urettferdig synder, hvor hen han skal gå for å finne og få del i den rettferdighet som han skal bestå for Guds ansikt med. Denne rettferdige vekst er vokst opp på Golgata, der henger den moden til å plukkes for fortapte syndere, dryppende av blod, til legedom for hver eneste syk og såret sjel.
Kom hit, kom hit du kjære sjel, som ser din egen urettferdighet å være så stor, her finner du den rettferdighet som du kan bestå for Gud med.

Og nå må du legge merke til, at Herren selv sier, at det er vår rettferdighet, altså også din.
Når du vil tale om hvordan du skal kunne bestå for den Hellige Guds ansikt, må du aldri tale om annen rettferdighet enn denne, for både din synd og din fromhet er her tilintetgjort. Din synd er her betalt, og hele Guds lov er fullkommet, Kristi rettferdighet blir gitt deg, og du blir rettferdig som Han.

Å, hvor godt et ord dette er, som også profeten her sier, at Herren vil oppfylle det gode ord, men da må du også tro dette ord, ikke hva din fornuft og følelse sier, men hva Guds ord sier, og si som Luther: ”Min rettferdighet sitter i himmelen, så høyt at verken min synd eller min fromhet kan nå den.” Og denne rettferdighet er alltid den samme, fordi Kristus er den samme, den veksler og forandres ikke, slik som dine følelser gjør, den er den samme, når du er kald som når du er varm, når du feiler og faller, som når du står; derfor sier profeten her, at Jerusalem skal bo trygt, og det samme sier Paulus: Hvem vil anklage Guds utvalgte, Gud er den som rettferdiggjør.
Så lenge du bare med all din nød klynger deg fast til Ham, er alt vel, Han er Herren vår rettferdighet.