Hans kjærlighet til oss


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.02.11

Å, salig er den sjel som så nyter og finner denne kjærlighet. En slik sjel finner i gjerning og sannhet, at Kristus ikke er annet enn idel ren kjærlighet, og at Han også er sjelens kjærlighet, det åpenbarer Han ved sitt åndelige i sjelen og ved sin liflige vederkvegelse.
Og når vår sjel finner en liten dråpe eller et lite blink av det, da er den fylt med glede til det øverste. For Hans uendelige kjærlighet er så stor, at vårt hjerte ikke nær kan fatte og begripe den.
Dette var den hellige martyr Ignatius inntatt av, han som alltid kaller den Herre Jesus sin kjærlighet og sa: Min kjærlighet er korsfestet.
Denne Kristi kjærlighet er det ypperste og høyeste gode i himmelen og på jorden; - for i denne kjærlighet er alt godt befattet.
Gud er også villig og rede til å gi og meddele oss dette ypperlige gode og har derfor sendt oss sin elskede Sønn ned til oss i vår elendighet, for at Han ved Ham ville gjøre oss delaktige i denne uutsigelige skatt ved troen. Ja, Han er langt villigere og mer ferdig til å gi oss dette ypperlige gode, enn vi er til å motta det.

Når denne kjærlighet, som ved Den Hellige Ånd utgytes i våre hjerter (Rom. 5,5), fornemmes, da gleder den mye mer enn all verden.