Han tar i mot deg!

Andakt av Per Nordsletten, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.12.12

Les: Lukas 1, 26 – 34

Kjære sjel! – er du kommet til erkjennelse av, at du virkelig trenger en frelser? Det er så mange som bekjenner det med munnen, men som likevel bedrar seg selv, fordi de ikke søker Ham av hjertet, men bare taler om Ham.
De som trenger en frelser, er slike som er i nød. Hva tid så du din åndelige nød og kom i virkelig bekymring for din sjels frelse? Tenk nå alvorlig over og svar på mitt spørsmål. Har du vært i virkelig sjelenød, og er du kommet i mer og mer nød, blitt mer og mer fortapt i deg selv, da er denne man med navnet Jesus blitt stor for ditt hjerte, større enn alt både i himmelen og på jorden, da er Han blitt din beste venn, fordi Han er fortapte synderes venn, fordi Han frelser det fortapte.
Men da må du også tro, at Han er din venn, for det er ingen persons anseelse hos Ham, Han tar imot alle like kjærlig. Han tar imot deg likeså visst som Peter og Johannes, nettopp så fortapt som du nå i dag føler og ser deg, og Han frelser deg fra alle dine synder.
Når du tror dette, da gjør Han deg stor, du blir et Guds barn, en arving til evig liv og salighet. Ja tenk! – en slik frelser er Jesus; er Han din, kjære sjel!
Hva hjelper alt det øvrige her på jorden, når ikke Jesus er din! Verden med sin lyst forgår, men den som eier og elsker Jesus, er salig først her og siden i all evighet.