Troens rettferdighet!


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.05.10

 

 

Han (Jesus) som for oss er blitt - rettferdighet! 1 Kor 1,30


For den (Krist rettferdighet) er langt større enn den vi kunne ha arvet i Adam, om han hadde blitt i sin uskyldighet. Kristus har med høyere lydighet og ydmykhet vært til behag for Gud, enn Adam i sin uskyldighet. Ja, Han er mer enn tusen Adamer i deres uskyldighet og rettferdighet.

Derfor er den forening med Gud, som følger med Kristi rettferdighet, større enn den som var i Adams uskyldighet. For Kristus har tatt på seg vår natur og forent den med seg i én person. Ved det har Han renset den i seg selv, og gjort den langt skjønnere enn den noen gang var i Adam.
Han blir også evig forent med vår natur, og derfor også med alle troende. Kristus er blitt vår helt og fullt, og vi er helt og fullt Hans egne.
Som Han slik har renset og helliggjort den menneskelige natur i sin person, så renser og helliggjør Han den også i sine lemmer og sanne troende.
Ved den betaling den har fått ved Kristus, er den vel deilig. Det uttrykker Han i Høysangen (1,15) og salmene (45,14), hvor Han sier: Se, du min kjæreste er deilig, ja liflig. Bruden er aldeles deiliggjort i det indre, hennes klær er av gyllenstykker. Dette begynnes her i troen, men skal engang, i det annet liv, fullkommes i beskuelsen. Da skal alle syndens levninger være utryddet, og Kristi menighet skal være aldeles uten rynke og smitte (Ef. 5,27). Da skal Kristus også gjøre vårt legeme likedannet med sitt forklarede legeme (Fil. 3,21), og de rettferdige skal skinne som solen i deres Faders rike (Mt. 13,43).
Kort sagt, vår rettferdighet er i Kristus så stor som Gud selv. Vi kan derfor ikke grunne den ut i all evighet, slik som vi heller ikke kan grunne ut Gud selv. Av det kommer det også at ingen skapning kan anklage det menneske for noe, som er delaktig i denne rettferdighet, men må si: Hvem vil fordømme? Gud, som rettferdiggjør, er her. Guds Sønn er selv blitt menneskenes rettferdighet.

Dette er troens rettferdighet, på den bygger vi så fast som på en evig grunnvoll. Ved den kan vi også glede og rose oss, både i tiden og i evigheten, og ved den overvinner og seirer vi.
Kristi rettferdighet er vår rettferdighet, Kristi lydighet er vår lydighet, Kristi hellighet er vår hellighet, Kristi liv er vårt liv, Kristi salighet vår salighet og Kristi barnerett og arv er vår barnerett og arv. Ja, Kristus er helt vår egen både på sin guddoms og manndoms vegne, fordi Gud har gitt oss hele Kristus til en gjenløser og saliggjører. Han skal helt være vår egen med sin person, embete, nåde, herlighet og salighet.
Det er vår høyeste trøst, ære, ros og pris. Det er den største lyst, glede og fred for Gud, for de hellige engler og de utvalgte. Det er vår høyeste visdom og kunst, vår styrke, kraft, seier og tross mot verden, synden, døden, djevelen og helvete, mot fordømmelsen og alle fiender. Derfor være Gud lovet i evighet. Amen.