Herren vår rettferdighet!


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.11.10

Om et menneskes synder oppfylte hele verden. så er allikevel Kristi rettferdighet større. For han er Herren vår rettferdighet. Skulle dine synder være mektigere enn Gud? Det er jo ikke mulig. Vår synd og skyld er dessverre over all måte stor i seg selv. Allikevel, når den lignes med Kristi fortjeneste, da er den som om man bare var én øre skyldig, og det ble betalt tusen ganger tusen tønner gull for den.
Så høyt og dyrebart er Kristi blod, eller Guds blod som Paulus kaller det, å regne mot våre synder (Ap. gj. 20, 28). Så stor er Kristi rettferdighet som han skjenker og gir oss ved troen. Den sletter ut og leger alle våre skrøpeligheter, den gjør oss hvitere enn snø (Salm. 51, 9). Så langt øst er fra vest, lar den alle synder og forsømmelser være langt fra oss (Salm. 103, 12). Ja, den ikke alene tar bort all vår skyld og overtredelse, den gjør oss også helt delaktige i Kristi betaling og fortjeneste, som om den var vår egen. Liksom et skittent barn ikke bare blir vasket rent, men også iført rene klær, så har den Herre Kristus med sitt blod og fortjeneste, ikke alene vasket oss rene fra våre synders skyld og overtredelse, men ved sin betaling og fortjeneste også iført oss uskyldighet og salighets kledning og rettferdighetens kjortel. Det er den deilige prydelse David taler om, (Salm. 110, 3) i hvilken Guds folk skal fremføre frivillige offer for Herren. Det er de deilige klær Jesaja skriver om, (11, 10) som skal gis de bedrøvede i Sion. Det er den hellighets og rettferdighets hvite og rene silke, som den mangfoldighet i den stridende himmel etterfølger Kristus i (Joh. åp. 19, 8). For vi har fått dobbelt av Herrens hånd. (Jes. 40, 2).

En stor nådes rettferdighet var gitt våre første foreldre før syndefallet, men denne er langt større. Amos (5, 24) kaller den rettferdighets sterke strøm. Paulus kaller den en mektig og regjerende nåde, nådens overflødighet til rettferdighet og nådens overflødige rikdom (Rom. 5, 17 og Ef. 2,7). Det er så stor en nåde som intet menneske kan utgrunne. Våre første foreldre hadde vel en fullkommen rettferdighet og troskyldighet, men de hadde allikevel ikke en så overflødig rettferdighet som vi ved troen har i Kristus. For den er langt større enn den vi kunne ha arvet i Adam, om han hadde blitt i sin uskyldighet. Kristus har med høyere lydighet og ydmykhet vært til behag for Gud, enn Adam i sin uskyldighet. Ja, han er mer enn tusen Adamer i deres uskyldighet og rettferdighet