Hellig lengsel


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.10.10

Lukas kapittel 2, versene 33 - 41.

Dette kjære, hellige evangelium foreholder oss et offentlig vitnesbyrd av to gamle, hellige folk, Simeon og profetinnen Anna, om barnet Jesus, - at Han er den sanne, lovede Messias - og selv om de aldri tidligere med legemlige øyne  hadde sett dette barn, så kunne de likevel, ved den Hellige Ånds åpenbaring, prise og takke Gud for at de nå hadde opplevd den dag.

Når vi nå holder denne historie i forhold til det Gamle testamente, så finner vi også der en slik Simeon og Anna - for Simeon er i denne historie ikke ulik patriarken Jakob. Likesom Jakob gledet seg, da han så Guds Sønn i menneskeskikkelse og mottok velsignelsen av Ham, og sa: "jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og enda berget livet," slik gledet den gamle Simeon seg i Ånden, da han holdt Messias i sine armer, og sa: "Herre! nå lar du din tjener fare herfra i fred, for min øyne har sett din frelse." Og likesom Jakob på sin dødsseng lengtet etter Messias og sa: "Herre! jeg bier etter din salighet," slik hadde også denne Simeon utbedt seg av Herren, "at Gud ikke ville la ham dø, før han hadde sett verdens frelser."

Akk! - når vil det da også i oss bli oppvakt en slik hellig lengsel?