Jesus så alltid på syndere først (Hør lydfil)

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, www.kommentar-Avisa.no

 

 

”Jesus så alltid på syndere først, det ble meg min redning og fred.

Synden var stor, men Hans nåde var størst, og jeg fant min frelse i det.

Men i blant, tårer rant, jeg så forsakelsen drømmer forsvant.

Men et fikk jeg møte det mer.

 

Ref:

Jeg vet min gjenløser lever, og når mitt livsverk til grunne går.

Han som den siste på støvet står, og da skal jeg skue min Gud.

 

Dagen vil komme da alt svinner bort, og ingen kan følge meg mer.

Alt blir til støv, det som før syntes stort, vil smuldre og så falle ned.

Alt jeg kan, er dette navn, klynger det til meg og visker det fram.

Og da vil Han komme hit ned.

 

(Ref:

Jeg vet min gjenløser lever, og når mitt livsverk til grunne går.

Han som den siste på støvet står, og da skal jeg skue min Gud.)

 

Engang skal gåtene finne sitt svar, hver tåre skal Gud tørke bort.

Lovsang vil stige forunderlig klar, i takk for det Jesus har gjort.

Jeg ser Ham, ser Guds lam. Jeg er i Sion og elsket av Ham.

Fullkommen er det Han har gjort.

 

Ref:

Jeg ser min gjenløser lever, merket av nagle og tornekrans.

Ser Ham i seierens stråleglans og vet at jeg skuer min Gud.”

 

 

1.  Jesu første fokus er på syndere. Slår vi opp i Johannes evangelium 4, 1-29 – ser vi det samme: Les her - Johannes evangelium 4

 

Jesus ser tvers igjennom den Samaritanske kvinne og snakker ikke ”rundt grøten” slik vi mennesker ofte blir fristet til. Han tar konkret tak i menneskets forhold til Sannheten altså seg selv, og sier ” Med rette sa du: Jeg har ingen mann; 18 for du har hatt fem menn, og den du nu har, er ikke din mann. Der talte du sant.”

 

Lenger ut i samme kapitlet ser vi at denne ordvekslingen med den samaritanske kvinne førte til at Jesus ble der i byen i to dager ”Og mange flere trodde for hans ords skyld”.

Det er noe å lære her: Sannheten, om den brukes, kan den åpne for inngang for mer Sannhet også i ditt og mitt liv der vi er: på arbeid som skoleelev, i arbeidslivet ellers og i hjemmet. Det er altfor fristende og la Sannheten ligge, for det skal visstnok være mer behagelig – men det er bare på kort sikt. Kjærligheten gleder seg ved Sannheten, heter det.

 

Og som det sto i første del av refrenget i sangen: ”Jeg vet min gjenløser lever, og når mitt livsverk til grunne går.” Det er i denne krisen at livsverket vårt går til grunne Jesus får oss i tale – da er alt vårt eget borte og det tomme korset står igjen alene og viser oss Nådens under.

 

Det er ikke alltid like lett å tro når syndige tanker råder i vårt hjerte, det kan være seg i mange situasjoner. Men nevn synden med navn for Jesus – det er et godt råd. Synden er ikke ufarlig, men Jesus kan uskadeliggjøre den (skjule den) innfor Gud – når vi en gang treffer Ham.

 

 

2.  Så er det noen som sier at dette med Jesus, det er en skikkelig røverhistorie og et eventyr:

Les så fra Paulus 1. brev til Korinterne 15, 1-11: Les her - Paulus 1. brev til Korinterne 15

 

Legg her merke til at Jesus etter oppstandelsen ble

”… sett av mere enn fem hundre brødre på én gang - av dem er de fleste ennu i live, men nogen er hensovet.”

Tenk så tanken videre. Du sitter i en rettssal, innkalt som det eneste sannhetsvitne i en straffesak. Ditt vitneutsagn betraktes som så troverdig at tiltalte dømmes på ditt ord. I Jesu tilfelle var det altså ” mere enn fem hundre brødre på én gang” som så Jesus – det ville holdt i en hver rettssal om vi skal tenke slik. Det er altså ikke en røverhistorie! Historien har samme Sannhet i seg som Skapelsen av himmel og jord på 6 dager og deretter tok Gud en hviledag – slik vi også er pålagt for vårt eget beste. Syndeflodens realitet er historie og den er Sann – vi finner god dokumentasjon også i naturen på dette!

 

Altså kan vi, STOLE på Guds Ord – det er deri vi kan hvile ut fra vår flukt bort fra Gud.

Men mennesket er veldig opptatt av å prestere og være gode og nærmest feilfrie: men det står

”det ble meg min redning og fred” om Jesus – altså et helt annet fokus en det, det vanlige menneske har medfødt.

 

 

3. Har du noen gang hatt en virus infeksjon eller lignende? De fleste har det. Da opplever du at kreftene dine svinner, kanskje du må ta fri fra skolen i noen dager. Slik er det også når man går på akkord med Guds ord og overkjører samvittigheten – det tar fra en frimodigheten og kan (understreke kan) virke inn på selve den fysiske tilstanden til et menneske, slik som fortalt i boka ”Ingen av disse sykdommer” av Mc Millen:

 

 

 

 

Han skriver videre:

 

 

 

 

 

4.  Så er det altså slik sangen til innledning avsluttet:

 

”Engang skal gåtene finne sitt svar, hver tåre skal Gud tørke bort.

Lovsang vil stige forunderlig klar, i takk for det Jesus har gjort.

Jeg ser Ham, ser Guds lam. Jeg er i Sion og elsket av Ham.

Fullkommen er det Han har gjort.

 

Ref:

Jeg ser min gjenløser lever, merket av nagle og tornekrans.

Ser Ham i seierens stråleglans og vet at jeg skuer min Gud.”

 

 

Oppsummert:

”Men de som hører Kristus til har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer”.

 

Kjødet som Bibelen taler om er det utemte egoet som er festet til verden og som vil herske og bestemme i ditt liv. Det forsøker aktivt å slå ned alt Åndelig i ditt liv, det som ble Skapt av Jesus ved Hans nåde til din omvendelse fra synden.

”For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred,” (Romerne 8, 6)

 

En kort anektode til slutt:

 

Livgivende lys

 

”Det var en liten solstråle som hadde hørt tale om mørke. Og den lurte spent på hvordan det så ut. Så dro den av sted, for å lete etter mørket.

Den lette i trange kroker, inn gjennom små vindusruter, oppe og nede og over alt. Men mørket kunne den ikke finne, for hvor den kom ble det lyst!”

Kilde: Lys, nr 2, april 2004