For han frir deg av fuglefangerens snare

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 04.08.06

 

Hvem skal være redd for verdens larm og ulykker når Herren går med?

Salme 91 er aktuell som aldri før, for oss her i Norge ja, men også for jødefolket i disse dager der nesten en hel verden prøver og sverte dem. Vel, kan det bli lidelse og også død, men Herren vil til slutt sette foten helt ned og sette ale ting i rette stand i ett tusenårig fredsrike - før Han endelig setter slutt strek for denne tidshusholdning. Da vil Han skille menneskene i innen for eller utenfor for all Evighet.

 

Ingressen til Salme 91 lyder slik: ”Den som tar sin tilflukt til Gud og stoler på ham, er fullkommen trygg under alle, selv de største, mest truende farer, 1-16.”

 

1 Den som sitter i den Høyestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge,

2 han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!

3 For han frir deg av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest.

4 Med sine vingefjærer dekker han deg, og under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern.

5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen,

6 for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen.

7 Faller tusen ved din side og ti tusen ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå.

8 Du skal bare skue det med dine øyne, og se hvorledes de ugudelige får sin lønn.

9 For du, Herre, er min tilflukt. Den Høyeste har du gjort til din bolig;

10 intet ondt skal vederfares deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.

11 For han skal gi sine engler befaling om deg at de skal bevare deg på alle dine veier.

12 De skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten.

13 På løve og huggorm skal du trå; du skal trå ned unge løver og slanger.

14 For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.

15 Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.

16 Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.

 

 

I denne bakgrunn ligger seieren for den som har sin tilflukt i Herren og Han alene!